Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Wat doet de anesthesist?

Anesthesisten zijn dokters met een speciale opleiding van 5 jaar na het behalen van hun artsdiploma. We staan in voor je verdoving tijdens je operatie en de bewaking achteraf op de ontwaakzaal of intensieve zorgen.  
Hieronder geven we een idee waarvoor je bij de anesthesist terecht kan.

Anesthesie tijdens een chirurgische ingreep

De anesthesist zorgt ervoor dat je pijnloos een operatie of diagnostisch onderzoek kan ondergaan. Anesthesie betekent letterlijk “gevoelloos maken”. De anesthesist zal met jou bespreken wat de meest aangewezen techniek is, hetzij een volledige verdoving waarbij je volledig buiten bewustzijn wordt gebracht, hetzij een plaatselijke verdoving waarbij slechts een deel van het lichaam gevoelloos wordt gemaakt. Een combinatie van plaatselijke en volledige verdoving is ook mogelijk.
Met geavanceerde apparatuur bewaakt hij continu je hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte in je bloed. Hij controleert voortdurend de diepte van de narcose tijdens jouw operatie. Hij zal ervoor zorgen dat je na de ingreep terug bij bewustzijn komt en dat je de nodige pijnstillers krijgt toegediend. Na de operatie blijf je nog een tijd in de ontwaakkamer (recovery) onder toezicht van de anesthesist tot je weer naar je gewone afdeling kan.

Sedatie bij een ingreep of onderzoek

Voor sommige onderzoeken of ingrepen is het niet nodig dat je onder volledige verdoving bent. Bij een sedatie zal de anesthesist je hetzelfde soort medicatie geven als bij een volledige verdoving doch in een lagere dosis. Hierdoor voel je je  meer ontspannen, maar blijf je wel wekbaar. Enkele voorbeelden waar sedatie kan toegepast worden: verwijderen van wijsheidstanden, ivf behandelingen, darmonderzoek met coloscopie.

Preoperatieve raadpleging

Je kan al je vragen omtrent de anesthesie bij je ingreep op voorhand bespreken met de anesthesist. Hiervoor moet je een afspraak maken op het nummer 016/20 92 09

Pijnloos bevallen

Indien je de pijn ten gevolge van de weeën niet meer kan verdragen, kan je beroep doen  op de anesthesist die met een ruggenprik of epidurale verdoving de pijn kan wegnemen.

Intensieve zorgen

Heb je een grote operatie ondergaan of vereist je gezondheidstoestand een zeer nauwgezette opvolging na je ingreep? Dan zal je zo nodig overgebracht worden naar de dienst intensieve zorgen. De anesthesist zal hier de medische zorgen van jouw behandelend arts overnemen tot jouw gezondheidstoestand voldoende gestabiliseerd is en je terug naar je gewone afdeling kan.

Dringende medische hulp bij levensbedreigende situaties

De anesthesist maakt overdag  deel uit van de reanimatieploeg die 24/24u kan opgeroepen worden bij levensbedreigende situaties bij patiënten of bezoekers zoals onverwachte hartstilstand, shock, ernstige allergische reacties enzovoort. ’s Nachts wordt deze permanentie waargenomen door de inslapende arts van intensieve zorgen.

Behandeling van chronische pijnproblemen

De anesthesist is een geneesheer specialist die zich in het bijzonder toelegt op de pijnbestrijding. Je behandelend arts zal je soms doorverwijzen naar een anesthesist voor een inspuiting of een consult ter behandeling van chronische pijnen.

Plaatsen van pijnpompen

Sommige operaties kunnen veel pijn geven achteraf. Indien dit het geval is, zullen we je voorstellen om een pijnpomp te plaatsen. Deze wordt voor je operatie ofwel epiduraal (via een ruggenprik) ofwel rond een zenuw geplaatst. Dergelijke pijnpomp geeft continu verdoving af en je hebt daarbij de mogelijkheid om extra verdoving bij te krijgen als je dit nodig hebt.

Plaatsen van katheters voor langdurige intraveneuze therapie

Heb je voor je behandeling langdurig een katheter nodig voor het toedienen van antibiotica of kunstvoeding, dan zal je behandelend arts je soms doorverwijzen naar de anesthesist voor het plaatsen van een zogenaamde “diepe veneuze katheter” of voor een “PICC lijn”. Dit zijn katheters die in een groot bloedvat zitten en langer ter plaatse kunnen blijven dan een gewoon infuus in je arm.