Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Wat is anesthesie

Anesthesie heeft tot doel dat je een operatie kan ondergaan zonder pijn te voelen. Anesthesie betekent  letterlijk “niets-voelen”. Hiervoor zal de anesthesist  je bewusteloos maken of medicatie gebruiken om de zenuwen  te verdoven die pijnprikkels naar je hersenen brengen. 

Lokale verdoving

Bij een lokale verdoving is de gevoelloosheid  tot een bepaald gebied van je lichaam beperkt (bijvoorbeeld je hand, arm, voet, één of beide benen).  Dit doen we met een plaatselijke inspuiting, door één of meerdere zenuwen te verdoven of via een ruggenprik (peridurale of spinale inspuiting).  Veel ingrepen kunnen onder plaatselijke verdoving gebeuren maar heel wat ingrepen zijn enkel mogelijk onder algehele verdoving. Vraag advies aan de anesthesist of je ingreep mogelijk is onder lokale verdoving indien je dit zou verkiezen. 

Algehele verdoving

Een algehele verdoving maakt je bewusteloos en je hebt geen herinnering aan wat er tijdens de ingreep gebeurt.  Een algehele verdoving wordt meestal langs een infuus gegeven.  Tijdens het inspuiten kan je soms pijn in je arm krijgen. Eén minuut later ben je onder algehele verdoving.  Bij jonge kinderen (<12 jaar) of bij volwassenen waar het niet mogelijk is om een ader aan te prikken gebruiken we een mengsel van zuurstof en anesthesiegassen die via je ademhaling in je lichaam opgenomen worden.  We houden  een masker voor je gezicht  en na enkele  minuten ben je onder verdoving.  
Sedatie betekent dat we je zo slaperig maken dat je nog net wekbaar blijft.  We geven dezelfde  middelen die we tijdens een algehele verdoving gebruiken maar in een lagere dosering. Dit doen we bijvoorbeeld bij sommige diagnostische onderzoeken ( vb coloscopie), bepaalde IVF behandelingen, tandextracties of bij zeer korte ingrepen. 

Combinaties

Het is mogelijk 2 vormen van verdoving te combineren. De lokale verdoving heeft hier vooral tot doel dat je na de ingreep minder pijn zal hebben. Bijvoorbeeld bij schouderoperaties wordt je schouder  plaatselijk verdoofd en krijg je toch nog een lichte algemene verdoving. Bij sommige grote buikoperaties geven we vooraf een ruggenprik. Soms zullen we een katheter ter plaatse laten waar na de operatie een pijnpomp op aangesloten wordt.