Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Veelgestelde vragen

Hieronder een greep uit de meestgestelde vragen tijdens een pre-operatief consult.

Hoe lang moet ik nuchter zijn?
Je moet voor de operatie nuchter zijn om braken tijdens en na de operatie te voorkomen. Dit betekent dat je vanaf  6 uur voor de ingreep niet meer mag eten. Drinken van heldere vloeistoffen zoals plat water, thee of koffie (zonder melk of suiker!) mag wel nog tot 2 uur voor de ingreep. Dranken met pulp (zoals fruitsap), koolzuurhoudende dranken (zoals cola) en melk mogen niet meer vanaf 6 uur voor de ingreep.

Mag ik mijn medicatie innemen de dag van de ingreep?
Ja, je moet je normale medicatie innemen de dag van de ingreep met een beetje water.
Bloedverdunners moet je meestal niet meer nemen. Indien je bloedverdunners neemt, spreek dit dan vooraf af met je arts of deze moeten gestopt worden. 
Medicatie voor suikerziekte mag niet meer genomen worden de dag van de ingreep. 

Mag ik nog roken voor de operatie?
Ideaal stop je minstens 6 weken voor de operatie met roken. 
Indien dit niet voor jou mogelijk is, rook je in elk geval niet meer de dag van de operatie. 

Moet ik mijn juwelen en/ of piercings uitdoen?
Ja, om veiligheidsredenen moeten juwelen en piercings verwijderd worden voor de ingreep. 

Zie ik de anesthesist voorafgaand aan de operatie?
Je kan steeds vooraf op consultatie komen bij de anesthesist. Je kan hiervoor een afspraak maken op het nummer 016/20 92 09. In elk geval kan je ook nog vragen stellen aan de anesthesist vlak voor de ingreep. 

Moet er onderzoeken gebeuren voorafgaand aan de narcose?
Dit hangt af van het soort operatie, je leeftijd en je gezondheidstoestand. 
Voor personen onder de 50 jaar dienen vaak geen onderzoeken te gebeuren. 

Hoe werkt een algemene narcose?
Bij een narcose krijg je verschillende soorten medicijnen toegediend: spierverslappers, pijnstillers slaapmiddelen en anesthesiegassen. Hiermee houden we je in een soort kunstmatig coma, dat niets te maken heeft met een normale slaap. Op het einde van de operatie stoppen we de toediening en zal je vanzelf ontwaken. 

Hoe werkt een plaatselijke of locoregionale verdoving?
Zenuwen kan je vergelijken met elektriciteitskabels. Zij geleiden de pijnprikkels vanuit je lichaam naar je hersenen. Bij een plaatselijke verdoving spuiten we een verdovingsmiddel rond de zenuw die de elektrische geleiding blokkeert. Hierdoor kunnen de pijnprikkels  niet verder doorgegeven worden aan je hersenen en voel je geen pijn. 

Zal ik nog wel terug wakker worden?
'De kans dat je niet meer ontwaakt na een narcose is uitermate klein. Dankzij de moderne apparatuur; de opleiding van de anesthesist en de moderne geneesmiddelen is anesthesie vandaag bijzonder veilig. Als patiënten al overlijden tijdens een operatie dan is dat meestal het gevolg van de ingreep zelf of van de achterliggende gezondheidsproblemen en heeft het helemaal niets met de narcose te maken. 

Wanneer zal ik terug wakker zijn na de operatie?
Dit hangt af van de duur van de operatie. Hoe langer de operatie duurt, hoe langer ook het ontwaken zal duren. Je blijft na de ingreep op de ontwaakzaal tot je voldoende wakker bent om naar de kamer te gaan. 

Zal ik misselijk zijn na de ingreep?
Tot 1/3de van de patiënten ervaart enige vorm van misselijkheid na de operatie, meestal kortstondig. Indien je gevoelig bent aan wagenziekte of na een vorige ingreep misselijk bent geweest, meld dit dan aan de anesthesist. Hij kan dan preventieve medicatie toedienen.

Mag ik onder narcose als ik zwanger ben?
Ja, dat mag. De producten die we gebruiken zijn veilig voor jou en je baby. Het is wel belangrijk dat je dit meldt omdat we dan sommige medicaties zullen vermijden. Omdat geen enkele chirurgische ingreep volledig zonder risico is, worden  niet-dringende operaties best uitgesteld  tot na de zwangerschap uitgesteld.

Mag ik borstvoeding geven als ik onder verdoving geweest ben?
Ja, je hoeft je borstvoeding niet te onderbreken. De minimale hoeveelheid anesthesieproducten die in de melk kunnen terechtkomen vormen geen gevaar voor je baby.  

Mag ik met de wagen rijden?
Neen, de eerste 24u na een narcose mag je geen voertuigen besturen.