Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Taken van een anesthesist

Anesthesisten zijn artsen die na het behalen van hun artsendiploma nog een bijkomende opleiding volgen met het oog op specialisten worden in verdoving. Ze staan in voor je verdoving tijdens je operatie en de bewaking achteraf op de ontwaakzaal of intensieve zorgen.  

Hieronder geven we een idee waarvoor je bij de anesthesist terecht kan.
 

 • Anesthesie tijdens een chirurgische ingreep

  Je anesthesist zorgt ervoor dat je pijnloos een operatie of diagnostisch onderzoek kan ondergaan. Je arts zal met jou bespreken wat de meest aangewezen techniek is, hetzij een volledige verdoving, hetzij een plaatselijke verdoving waarbij slechts een deel van het lichaam gevoelloos wordt gemaakt, hetzij een combinatie van beide.

  Met geavanceerde apparatuur bewaakt je anesthesist continu je hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte in je bloed. Hij zal daarbij voortdurend voortdurend de diepte van de narcose tijdens je operatie controleren. Ook zal hij ervoor zorgen dat je na de ingreep terug bij bewustzijn komt en dat je de nodige pijnstillers krijgt toegediend. Na de operatie blijf je nog een tijd in de ontwaakkamer (recovery) onder toezicht van de anesthesist tot je weer naar je gewone afdeling kan.

  Afdrukken
 • Preoperatieve raadpleging

  Het is mogelijk dat je behandelend arts voorafgaand aan je operatie een preoperatief consult anesthesie voor je aanvraagt. Tijdens dat consult zal je informatie krijgen over de mogelijke verdovingstechnieken. Daarnaast zal je uitleg krijgen over de risico’s van de verdoving, waarbij rekening wordt gehouden met het soort operatie en je algemene gezondheidstoestand. Indien nodig zal de anesthesist bijkomend onderzoek aanvragen (zoals een bloedafname, cardiologisch nazicht…).

  Je kan dit consult ook zelf aanvragen via het nummer 016 20 92 09. 

  Afdrukken
 • Zorgen voor een pijnloze bevalling
  Als je de pijn van de weeën niet meer kan verdragen, kan je beroep doen op de anesthesist die met een ruggenprik of epidurale verdoving de pijn kan wegnemen. Meer weten over epidurale verdoving? Lees dan onze brochure! Afdrukken
 • Je gezondheid monitoren op de afdeling intensieve zorgen
  Als je gezondheidstoestand zeer nauwgezette opvolging vereist, zal je overgebracht worden naar de dienst intensieve zorgen. Anesthesisten zullen hier de medische zorgen van jouw behandelend arts overnemen tot jouw gezondheidstoestand voldoende gestabiliseerd is en je terug naar je gewone afdeling kan. Afdrukken
 • Dringende medische ondersteuning bij levensbedreigende situaties
  Overdag maken anesthesisten deel uit van de reanimatieploeg die 24/24u kan worden opgeroepen bij levensbedreigende situaties bij patiënten of bezoekers zoals onverwachte hartstilstand, shock, ernstige allergische reacties enzovoort. ’s Nachts wordt deze permanentie waargenomen door de inslapende arts van intensieve zorgen. Afdrukken
 • Behandelen van chronische pijnproblemen
  Anesthesisten leggen zich in het bijzonder toeop pijnbestrijding. Je behandelend arts kan je doorverwijzen naar een anesthesist voor een inspuiting of een consult ter behandeling van chronische pijnen. Afdrukken
 • Pijnpompen plaatsen
  Sommige operaties kunnen veel pijn geven achteraf. Als dat het geval is, zullen we je voorstellen om een pijnpomp te plaatsen. Die wordt voor je operatie ofwel epiduraal (via een ruggenprik) ofwel rond een zenuw geplaatst. Dergelijke pijnpomp geeft continu verdoving, waarbij er de mogelijkheid is om extra verdoving toe te voegen, indien noodzakelijk. Afdrukken
 • Katheters plaatsen voor langdurige intraveneuze therapie

  Heb je voor je behandeling langdurig een katheter nodig voor het toedienen van antibiotica of kunstvoeding? Dan zal je behandelend arts je doorverwijzen naar een anesthesist voor het plaatsen van een zogenaamde “diepe veneuze katheter” of voor een “PICC-lijn”. Dit zijn katheters die in een groot bloedvat zitten en langer ter plaatse kunnen blijven dan een gewoon infuus in je arm.

  Afdrukken