Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Bezoektijden

Voor onze patiënten is een bezoekje van vrienden of familie ontzettend deugddoend. Je bent dan ook van harte welkom in ons ziekenhuis. Door de coronacrisis zijn de bezoektijden gewijzigd ten opzichte van voorheen.

We verzoeken je vriendelijk onderstaande afspraken strikt op te volgen zodat het bezoek veilig en heilzaam kan verlopen.

 1. Hoe verloopt het bezoek aan onze patiënten?
 2. Deze eenheden hebben een specifieke bezoekregeling 
 3. Afspraken met bezoekers
 4. Vragen per telefoon 

HOE VERLOOPT HET BEZOEK AAN ONZE PATIËNTEN? 

 • Elke patiënt kan wekelijks 3 keer bezoek ontvangen op dinsdag, donderdag en zondag en dit telkens door éénzelfde vaste bezoeker.
 • De duur van het bezoek bedraagt maximaal 60 minuten.
 • De bezoeker is een naaste van de patiënt en komt steeds alleen naar het ziekenhuis.
 • Indien de vaste bezoeker niet in staat is om alleen te komen dan is 1 extra begeleider uitzonderlijk toegestaan. Ook de begeleider is steeds dezelfde bij elk bezoek.
 • De gegevens van de bezoeker worden bij opname van de patiënt geregistreerd en op een bezoekformulier ingevuld.
 • Bij het eerste bezoek kan de bezoeker het formulier verkrijgen via de verpleging. Hij dient dit document steeds voor te kunnen leggen bij volgende bezoekmomenten.
 • Het tijdstip van het bezoekmoment is afhankelijk van de bezoekdag en het type kamer waarop de patiënt verblijft. Het bezoekformulier zal steeds de exacte tijdstippen vermelden. 
  Onderstaand schema biedt alvast meer duidelijkheid. 
  Bed aan raamzijde Bed aan gangzijde Privékamer
Dinsdag 15u00-16u00 17u00-18u00 16u00-17u00
Donderdag 17u00-18u00 15u00-16u00 16u00-17u00
Zondag 17u00-18u00 15u00-16u00 16u00-17u00

naar boven

Deze eenheden hebben een specifieke bezoekregeling: 

 • Spoeddienst: Binnen de spoeddienst is geen bezoek toegestaan. Kinderen worden begeleid door één ouder, andersvaliden en wilsonbekwame patiënten kunnen begeleid worden door 1 persoon.
 • Kinderziekenhuis: Binnen de kinderafdeling B3 kan 1 ouder via rooming-in overnachten. De andere ouder mag op bezoek komen. Verder wordt geen bezoek toegelaten. 
 • Kraamafdeling: Voor de kraamkliniek is bezoek van een grote broer en/of zus toegelaten, eenmalig en gedurende maximaal 30 minuten. Bijkomende voorwaarde is dat hij of zij niet ziek was de voorbije 7 dagen. Andere bezoekers uit de sociale bubbel zijn pas toegelaten vanaf 3 overnachtingen en na overleg met moeder en partner. Dan nog steeds geldt de beperking tot 1 persoon en 1 dag. 
 • Palliatieve zorgeenheid: Voor de dienst palliatieve zorgen is bezoek toegelaten door personen uit de eigen bubbel en maximaal met 2 tegelijk.
 • Intensieve zorgen: Binnen de dienst intensieve zorgen kunnen enkel de naaste familieleden op bezoek op afspraak.
 • Daghospitaal: Voor het daghospitaal zijn geen bezoekers toegelaten. Een uitzondering hierbinnen vormen kinderen, andersvaliden en wilsonbekwame personen. Zij kunnen begeleid worden door één persoon.

naar boven

AFSPRAKEN MET BEZOEKERS

 • We vragen je met aandrang alleen op bezoek te komen als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:
  • Je bent niet ziek of hebt geen symptomen die kunnen wijzen op ziek zijn
  • Je bent de voorbije 14 dagen niet gecontacteerd door tracers op COVID 19
  • Er is thuis niemand in quarantaine
 • Draag je eigen mondmasker zonder ventiel
 • Respecteer social distancing t.a.v. patiënt, medewerkers en andere bezoekers
 • Was je handen voor je de kamer betreedt en gebruik in de kamer alcogel. Doe hetzelfde bij het verlaten van de kamer.
 • De cafetaria is alleen toegankelijk voor personeelsleden
 • Vermijd onnodig verkeer in de gangen en andere publieke ruimten

Maak afspraken met de verpleegkundigen van de betrokken verpleegeenheid als

 • de patiënt niet in de mogelijkheid is om zijn bezoek zelf te organiseren.
 • je meent een uitzondering nodig te hebben in deze bezoekersregeling. In samenspraak met de verpleegkundige en behandelende arts zal nagegaan worden of een afwijking van de regeling aangewezen is.
 • je een arts wenst te spreken om de medische toestand van de patiënt te overlopen.
 • je een gesprek met de patiënt wenst via telefoon of tablet

naar boven

VRAGEN PER TELEFOON 

De verpleegeenheden zijn telefonisch bereikbaar tussen 11.00 en 12.00 uur, en tussen 14.30 en 15.30 uur voor vragen van naasten. We vragen je vriendelijk deze uren te respecteren teneinde onze medewerkers de mogelijkheid te bieden hun tijd zo optimaal mogelijk te besteden aan de zorg voor onze patiënten. Heb je een dringende vraag die niet kan wachten? Dan kan je per uitzondering buiten deze uren de eenheid bereiken.
Een overzicht van de telefoonnummers vind je hieronder: 

 • Geriatrie B2: 016 20 93 54
 • Geriatrie / revalidatie O2: 016 20 91 54
 • Intensieve zorgen S4: 016 20 92 06
 • Inwendig / oncologisch daghospitaal S3: 016 20 98 83
 • Materniteit / gynaecologie O4: 016 20 92 88
 • Neonatologie O5: 016 92 93
 • Neurologie / Revalidatie / Stroke Unit O3: 016 20 93 57
 • Palliatieve zorgeenheid M4: 016 20 98 07
 • Pediatrie B3: 016 20 92 35
 • Verpleegeenheid A3 (weekhospitaal): 016 20 92 57
 • Verpleegeenheid inwendige geneeskunde / geriatrie A4: 016 20 92 56 
 • Verpleegeenheid cardiologie / geriatrie B4: 016 20 90 88
 • Verpleegeenheid A6: 016 20 93 11