Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Enkele afspraken

De patiënt staat centraal in ons ziekenhuis.

Om dit engagement te kunnen waarmaken, verzoeken we jou en je bezoek vriendelijk om onderstaande afspraken te respecteren:

Bezoekuren op de eenheden: tussen 15.00 en 18.00 u

Klik hier voor meer gedetailleerde info en uitzonderingen.

Verlaten van de afdeling: steeds de verpleegkundige verwittigen

Je draagt een kamerjas of dagkledij bij het verlaten van de kamer.

Respect voor privacy en beroepsgeheim

Om de privacy van patiënten en het beroepsgeheim van medewerkers te bewaren, wordt aan bezoekers gevraagd de kamer te verlaten bij aanwezigheid van artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de kamer.

Stilte en rust

Herstel van patiënten vraagt voldoende rust en stilte van iedereen. Wij vragen je dit te respecteren, ook in de gemeenschappelijke lokalen (dagzalen). Kinderen lopen niet zonder begeleiding in gangen, traphallen en liften.

Draadloze communicatieapparatuur en telefoongebruik

Je kan gratis gebruik maken van WIFI. Het ziekenhuis komt echter niet tussen bij mogelijke problemen aan jouw apparatuur. Je kan je GSM gebruiken, behalve op plaatsen waar er een duidelijk verbod is. Het gebruik sowieso vermijden in de onmiddellijke nabijheid (minder dan 1 meter) van medische toestellen.

Roken en gebruik van alcohol

Roken is verboden in het ziekenhuis, in alle patiëntenkamers, gemeenschappelijke lokalen en aan de ingangen van het ziekenhuis. Als je toch wenst te roken, kan je terecht in de overdekte rookruimte op het binnenplein. Peuken in de asbakken a.u.b.

Bezoekers onder invloed van alcohol of drugs zullen de toegang tot het ziekenhuis worden geweigerd.

Beeld- en geluidsopnamen

Wij kiezen als ziekenhuis om privacy van patiënten, bezoekers én zorgverstrekkers maximaal te beschermen. Het maken en verspreiden van beeld- en geluidsmateriaal van personen met smartphones is strikt verboden. Deze afspraak geldt van zorgvertrekkers naar patiënten én van patiënten naar zorgvertrekkers. Indien dit om professionele doeleinden gewenst zou zijn, zijn afspraken met de communicatiedienst verplicht.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten in het ziekenhuis met uitzondering van assistentiehonden. Voor deze dieren wordt er een officieel certificaat voorgelegd aan de verpleegkundige. Je maakt dan zelf afspraken met familie of vrienden voor verzorging van en wandeling met het dier.

Aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke spullen. Op sommige afdelingen zijn kluisjes in de kamers.

Rolstoelen steeds terugbrengen

Gelieve rolstoelen steeds terug te brengen. De volgende patiënt zal jou dankbaar zijn.

“Kiss- en ridezone” aan het centrale onthaal (O-gebouw)

In de kiss- en ridezone kan kort parkeren, enkel voor het brengen of ophalen van patiënten.