Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Mondmaskers niet langer verplicht op de meeste plaatsen in ons ziekenhuis. Lees hier meer.

Hoofdarts

Bedrijf

In het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven gaan zo’n 750 medewerkers en 120 artsen elke dag zorgvuldig en professioneel te werk, terwijl ze dicht bij de mensen blijven. Dat wil zeggen: warm én resultaatgericht, eerlijk én genereus, efficiënt én toegankelijk, met ervaring én helemaal mee.

We kunnen als ziekenhuis bouwen op gedreven mensen. We werken multidisciplinair samen met collega’s van het ziekenhuis, uit het ziekenhuisnetwerk Plexus en zorgpartners van de eerste lijn. 

Zo kunnen we duurzaam groeien en naar de toekomst kijken. We blijven wendbaar, steeds op maat van mens en maatschappij, warm en onwrikbaar kwaliteitsvol. Dichtbij én Beter!

Functieomschrijving

 • Als lid van ons Directiecomité geeft u mee vorm aan de missie en de visie van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven.
 • U bent verantwoordelijk voor het medisch beleid in het ziekenhuis.
 • U rapporteert aan de algemeen directeur en als lid van het directiecomité bent u verantwoordelijk voor het uitwerken en realiseren van de medisch-strategische doelstelling van het ziekenhuis en dit in samenwerking en overleg met de andere directieleden.
 • U organiseert en coördineert de medische activiteiten van het ziekenhuis en neemt de vereiste initiatieven om via optimale medische stafwerking hoogstaande performante, kwalitatieve en veilige zorg te borgen en verder uit te bouwen volgens een continue verbetercultuur.
 • U maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur van het Plexus-ziekenhuisnetwerk dat als eerste in de sector een goedgekeurd ‘regionaal zorgstrategisch plan’ kan voorleggen.
 • U denkt mee op strategisch niveau over de verdere uitbouw van ons ziekenhuis als ‘community hospital’ binnen het Plexus ziekenhuisnetwerk.
 • Binnen de contouren van het goedgekeurd regionaal zorgstrategisch plan van Plexus werkt u mee aan het individueel zorgstrategisch plan in samenwerking met de medische diensthoofden en alle relevante externe stakeholders.

Profiel

 • U bent arts en heeft een opleiding genoten of relevante ervaring in ziekenhuismanagement. Bovendien kan u beroep doen op een reeds uitgebouwd medisch netwerk.
 • U bent in staat een visie te ontwikkelen en mee te denken op strategisch niveau. Dit doet u met de nodige tactische vaardigheden. 
 • Daarbij bent u een bruggenbouwer en houdt u rekening met verschillende stakeholders.
 • U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en de nodige leidinggevende capaciteiten om een doelgerichte samenwerking te bewerkstellingen.
 • U getuigt van daadkracht en bent in staat beslissingen te nemen, dit steeds met de nodige diplomatie en gefundeerd op objectieve argumenten.

Wij bieden

 • Onze schaal laat toe om als hoofdarts impact te hebben en om mee te bouwen aan de identiteit van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven binnen het zorglandschap van de Leuvense regio.
 • Ons ziekenhuis is in volle ontwikkeling. De huisartsenwachtpost Oost-Brabant werd eind 2022 geopend op de site Heilig Hart Leuven, nabij onze spoeddienst. Eind 2023 wordt ook de nieuwe polikliniek geopend.
 • Het is onze ambitie om onze campus te profileren als ‘community hospital’ waar naast de ziekenhuisfunctie ook plaats is voor de eerste lijn.

Contact

Mail uw CV samen met uw motivatie naar Accord Group ter attentie van Accordpartner Frank De Mey via  frank.demey@accordgroup.be. Voor meer informatie m.b.t. deze opportuniteit of indien u vragen hebt, kan u contact opnemen met Frank op 0473 25 24 23.

Solliciteer nu online