Uitstelbare zorg wordt uitgesteld. Onze raadplegingen lopen gewoon door. Meer weten? Klik hier.

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Na de bevalling


Verblijfsduur

Na je bevalling kan je kiezen voor een kort of een normaal ziekenhuisverblijf.

Kort ziekenhuisverblijf

Indien je kiest voor een kort ziekenhuisverblijf, blijf je slechts één of twee dagen op de materniteit. Tijdens deze eerste dagen word je samen met je baby opgevangen door ons verloskundig team. De gynaecoloog en pediater gaan na of jouw gezondheid en die van je kindje een vroeger ontslag uit het ziekenhuis toelaten.

Normaal ziekenhuisverblijf

De wet stelt dat bij een normale bevalling moeder en kind 4 dagen verblijven op de materniteit. Wij volgen deze wetgeving. Toch willen we een kleine kanttekening maken bij de communicatie hierover.
De dag van de bevalling wordt beschouwd als dag 0. Bijgevolg mag je het ziekenhuis verlaten op dag 3. Op dat ogenblik ben je 3 nachten en 4 dagen in het ziekenhuis geweest.
Hebben jij of je kindje toch nog extra zorgen nodig, dan kan overwogen worden om het ziekenhuisverblijf te verlengen. Dit gebeurt in samenspraak met je gynaecoloog en kinderarts.