Coronavirus (Covid-19): Lees hier de maatregelen die in dit kader genomen worden in ons ziekenhuis  - Meer info 

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Verblijfskosten

De factuur die je ontvangt voor je verblijf in het ziekenhuis vat verschillende kosten samen waaronder de kosten voor de gynaecoloog, je verblijfskosten, eventuele medicatie, …

Wettelijk persoonlijk aandeel

Ongeacht het kamertype dat je kiest, betaal je een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel voor je verblijf in het ziekenhuis. Dit bedrag is ten laste van jou en wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds.

Verblijfskosten hospitalisatie

De kostprijs van de verblijfskosten varieert wel afhankelijk van je kamerkeuze. Kies je een éénpersoonskamer, dan betaal je een supplement. Daarenboven mogen artsen dan ook een hoger ereloonsupplement aanrekenen.

Bij je opname onderteken je een formulier waarin duidelijk wordt weergegeven voor welk type kamer je kiest en welke de kosten zijn, verbonden aan je verblijf in deze kamer.

We trachten zoveel mogelijk rekening te houden met jouw wensen qua kamertype. Krijg je door omstandigheden niet het kamertype toebedeeld waarvoor je initieel koos, bvb. een éénpersoonskamer terwijl je een tweepersoonskamer vroeg, dan moet je een meerkost niet betalen.

Het is aangewezen om vóór opname je verzekeringspolis door te nemen of contact op te nemen met je verzekeringsmaatschappij. Het is belangrijk om goed na te gaan in welke mate en voor wat je verzekering tussenkomt.

Wil je nog meer informatie over de kostprijs en hoe je ziekenhuisfactuur is opgesteld bekijk onze kostenraming

Neem vóór opname je verzekeringspolis door of neem contact op met je verzekeringsmaatschappij om na te gaan in welke mate en voor wat je verzekering tussenkomt.