Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Bouwwerken nieuwe MRI gestart

Foto: Philips

De bouwwoede is in alle hevigheid toegeslagen op onze ziekenhuissite. 
Reden hiervan? De bouw van een nieuwe vleugel waar binnenkort onze MRI gehuisvest zal worden. De werken kunnen mogelijk voor enige hinder zorgen voor onze bezoekers en patiënten. We trachten echter om deze zoveel mogelijk te beperken.  
Lees hieronder meer over de voordelen van een MRI op onze eigen ziekenhuissite.

In augustus 2015 hebben we na lang wachten een erkenning gekregen voor de installatie van een MRI op de site van ons ziekenhuis. De associatie AZ Diest en ons ziekenhuis hadden reeds samen een toestel in Diest, maar de uitbating van een toestel op onze eigen ziekenhuissite biedt enorme voordelen voor het ziekenhuis en de patiënten uit Leuven en ruime omgeving. Deze uitbreiding van het aantal MRI toestellen past in een algemene trend om het gebruik van röntgenstralen te reduceren in het voordeel van MRI en echografie.

Diensthoofd medische beeldvorming Anne Vancauwenbergh licht de impact van de nieuwe MRI toe:

“Hét belangrijkste voordeel is zonder twijfel dat de wachttijden gevoelig gereduceerd worden voor patiënten aangezien de scans in eigen huis kunnen plaats vinden. Patiënten hoeven zich niet meer te verplaatsen of getransporteerd te worden om een MRI onderzoek te ondergaan.” 

Bij de keuze van het toestel besteden de radiologen zeer veel aandacht aan patiëntvriendelijkheid. “Omdat claustrofobie vaak een probleem is voor de patiënten wordt een toestel met ruime opening en zoveel mogelijk geluidsdemping gezocht. De software en het type toestel beïnvloeden ook de onderzoeksduur en ook op dat vlak wordt gezocht naar de meest patiëntvriendelijke oplossing. Patiënten moeten een kortere tijd in het toestel blijven, met minder bewegingsartefacten tijdens het nemen van de beelden met scherpere beelden tot gevolg”, zo stelt dr. Vancauwenbergh. 

Door de samenwerking binnen de associatie konden onze radiologen een uitstekende expertise onderhouden met voornaamste interesse voor osteo-articulaire, neurologische en abdominale onderzoeken. 

Aangezien een verbouwing met aanbouw naast de dienst radiologie nodig is, wordt een strak plan opgesteld zodat we eind juli, begin augustus 2016 onze eerste patiënten kunnen verwelkomen op deze nieuwe dienst. 

De komende maanden wordt er dus hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe MRI. Dit kan mogelijk voor enige hinder zorgen voor onze bezoekers en patiënten. We trachten echter om deze zoveel mogelijk te beperken.