Uitstelbare zorg wordt uitgesteld. Onze raadplegingen lopen gewoon door. Meer weten? Klik hier.

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu
30 september 2021

COVID-testen voor reizen en evenementen

(ENGLISH BELOW)

Ga je naar het buitenland of naar een evenement (waarvoor je een Covid Safe Ticket nodig hebt), dan is een COVID PCR test soms noodzakelijk. Hiervoor kan je terecht bij het labo van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven.

Wil je je hiervoor laten testen in ons ziekenhuis? Dan is het maken van een afspraak noodzakelijk.

Wie heeft een COVID PCR-test nodig?

Controleer vooraleer je een afspraak maakt of een Covid Safe Ticket nodig is of welke vereisten er op dat moment van kracht zijn voor het land waar je naartoe gaat

Wanneer kan je voor een COVID PCR-test in het labo van ons ziekenhuis Heilig Hart Leuven terecht?

 • Maandag tot vrijdag van 13u30 tot 15u30

 • Zaterdag van 11u tot 12u

Hoe kan ik een afspraak maken voor een COVID PCR?

 • Hiervoor heb je steeds per persoon een CTPC-code nodig die je kan bekomen op deze webpagina.
  • Ben je Belg? Dan kies je voor het volgende: ‘Een code voor een gratis of betalende PCR test aanvragen’.  
  • Andere nationaliteit? ‘Een code voor een betalende PCR test aanvragen (niet-inwoner van België)’
 • Met je CTPC-code kan je vervolgens een afspraak maken via deze link.

Lukt het maken van een afspraak niet of heb je problemen, dan kan je alsnog telefonisch terecht op 016/20 99 56 (enkel op weekdagen tussen 9u en 12u30). Zorg ervoor dat je je rijksregisternummer en je GSM nummer bij de hand hebt!

Let op: een niet-Belg die zonder CTPC code een afspraak maakte, zal geen certificaat met QR code kunnen bekomen.  Enkel een Engelstalig rapport kan op uitdrukkelijke vraag binnen de 24u doorgemaild worden. 

Hoeveel kost een COVID PCR-test?

Per test wordt 50 EURO aangerekend. De factuur van deze test wordt naar je thuisadres opgestuurd. Personen zonder Belgische mutualiteit betalen onmiddellijk aan het onthaal van het ziekenhuis.

Als je een afspraak vastlegt, ga je volledig akkoord met bovenstaande prijs.

Praktische werkwijze na het maken van je afspraak:

 • Meld je voor je afspraak aan bij het Onthaal van het Heilig Hart Ziekenhuis.
 • Neem eerst een ticket: "Labo". Je zal op je beurt worden ingeschreven.
 • Ga met je identificatiestickers naar het labo.

 

Waar en wanneer vind ik het resultaat van mijn COVID PCR test terug?

We garanderen dat het resultaat van je COVID PCR test binnen de 24u na afname van de wisser doorgestuurd wordt naar het EU Digitaal COVID-19 certificaat dat je trouwens ook via de CovidSafeBe-app op je smartphone kan consulteren. 

Wil je liever online je resultaat opzoeken en/of printen, dan kan dat via www.mijngezondheid.be: ‘Mijn EU Digitaal COVID-Certificaat / COVID Safe Ticket’.

Niet-Belgen kunnen hun resultaat via de CTPC code en de laatste 4 cijfers van hun telefoonnummer hier consulteren en/of printen: ‘Testresultaat en Certificaat via CTPC-code’.

Let op: een niet-Belg die zonder CTPC code een afspraak maakte, zal geen certificaat met QR code kunnen bekomen. Enkel een Engelstalig rapport kan op uitdrukkelijke vraag binnen de 24u doorgemaild worden. 

We wensen je in ieder geval een deugddoende reis of evenement toe!

 

COVID PCR Testing for Travelers

If you are travelling abroad or planning on attending an event, a COVID-PCR test may be necessary. You can have your test done at our lab in Leuven.

If you need to be tested, please make an appointment for a PCR test.

Who needs a COVID PCR test?

Before making an appointment, please check whether a Covid Safe Ticket is required or which requirements are currently in force for the country you are visiting

How can I schedule an appointment for a COVID PCR?

 • You are required to have a CTPC code per person, which you can obtain from this web page.
  • Are you Belgian? Then choose for the following: Request a code for a free or paying PCR test.  
  • Other nationality? Request a code for a paying PCR test (non-resident of Belgium)'.
 • With your CTPC code you can then make an appointment via this link.

If you are unable to make an appointment or if you are having problems, you can contact us by telephone on 016/20 99 56 (only on weekdays between 9 am and 12.30 pm). Make sure you have your national number and your mobile number ready!

Attention: a non-Belgian who made an appointment without a CTPC code will not be able to obtain a certificate with QR code.  However, an English report can be mailed within 24 hours upon explicit request. 

How much does a COVID PCR test cost?

You will be charged 50 EURO per test. Persons without a Belgian health insurance fund will be asked to pay immediately at our reception.

When you book an appointment, you fully agree to the price above.

Practical procedure after making your appointment:

 • Go to the Reception area of our hospital.
 • Take a ticket "Labo".
 • You will be registered when it's your turn.
 • Go to the lab with your identification stickers.

Where and when can I find the result of my COVID PCR-test?

We guarantee that the result of your COVID PCR test will be forwarded to the EU digital COVID-19 certificate within 24 hours after the swab is taken. 

If you prefer to look up and/or print your results online, you can do so through www.myhealth.be: 'My EU Digital COVID Certificate / COVID Safe Ticket'.

Non-Belgians can consult and/or print their result via the CTPC code and the last 4 digits of their telephone number here: 'Test result and certificate via CTPC code'.

Attention: a non-Belgian who made an appointment without a CTPC code will not be able to obtain a certificate with QR code. An English report can only be sent by e-mail within 24 hours upon explicit request. 

In any case, we wish you a pleasant and safe journey!