Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu
22 juni 2021

COVID-testen voor reizigers

(ENGLISH BELOW)

Ga je naar het buitenland, dan is een COVID PCR test soms noodzakelijk. Hiervoor kan je terecht bij het labo van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.

Wil je je laten testen in ons ziekenhuis? Dan is het maken van een afspraak noodzakelijk.

Wie heeft een COVID PCR-test nodig?

Controleer vooraleer je een afspraak maakt steeds welke vereisten er op dat moment van kracht zijn voor het land waar je naartoe gaat. Dit kan via deze link

Wanneer kan je voor een COVID PCR-test in het labo van ons ziekenhuis Heilig Hart Leuven terecht?

  • Maandag tot vrijdag van 13u30 tot 15u30
  • Zaterdag, zon- en feestdagen van 11u30 tot 12u30

Hoe kan ik een afspraak maken voor een COVID PCR?

  • Via deze link. Hiervoor heb je per persoon een CTPC-code nodig die je kan bekomen op deze webpagina. Beschik je echter niet over een CTPC code, dan kan je alsnog telefonisch een afspraak maken op 016/20 99 56 (enkel op weekdagen tussen 9u en 16u30). Zorg ervoor dat je je rijksregisternummer en je GSM nummer bij de hand hebt!

Hoeveel kost een COVID PCR-test?

Voor reizigers wordt 50 EURO per test aangerekend. De factuur van deze test wordt naar je thuisadres opgestuurd.

Vanaf 28 juni 2021 tem 30 september 2021 wordt door de overheid maximum 2 gratis PCR testen per persoon voorzien voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren.  

Als je een afspraak vastlegt, ga je volledig akkoord met bovenstaande prijs indien het een niet-terugbetaalde indicatie betreft.

Praktische werkwijze na het maken van je afspraak:

  • Meld je voor je afspraak aan bij het Onthaal van het Heilig Hart Ziekenhuis.
  • Neem eerst een ticket: "Labo". Je zal op je beurt worden ingeschreven, daarvoor volstaat de CTPC code en een online afspraak.
  • Ga met je identificatiestickers naar het labo en wacht buiten op een stip tot je opgehaald wordt door een labomedewerker.

 

Waar en wanneer vind ik het resultaat van mijn COVID PCR test terug?

We garanderen dat het resultaat van je COVID PCR test binnen de 24u na afname van de wisser terug te vinden is op het EU Digitaal COVID-19 certificaat dat je trouwens ook via de CovidSafeBe-app op je smartphone kan consulteren. 

Wil je liever via een website je resultaat opzoeken en/of printen, dan kan dat via www.mijngezondheid.be of www.mijnburgerprofiel.be.

Gezien het officiële testcertificaat of EU Digitaal COVID-19 certificaat pas overal in Europa geldig is vanaf 1 juli 2021, kunnen we eveneens binnen de 24u een Engelstalig attest doormailen voor wie buiten Europa reist. 

We wensen je in ieder geval een deugddoende en veilige reis!

 

COVID PCR Testing for Travelers

If you are travelling abroad, a COVID-PCR test may be necessary. You can have your test done at our lab in Leuven.

If you need to be tested, please make an appointment for a PCR test.

Who needs a COVID PCR test?

Before making an appointment, make sure to check what requirements are currently in place for the country you are going to.

How can I schedule an appointment for a COVID PCR?

If you do not reside in Belgium

Make your appointment by contacting 016/20 99 56 (only on weekdays between 9 am and 4:30 pm).  Make sure you have your national registration number and your phone number ready!

If you do reside in Belgium

Then you can arrange an online appointment  via this link. Please note that you need a CTPC-code per person, which can be obtained via this link (only available in Dutch, French and German). If you have no CTPC-code, please make your appointment by phone via 016/20 99 56 (only on working days between 9AM and 4.30 PM).

How much does a COVID PCR test cost?

Travelers are charged 50 EURO per test. If you do not live in Belgium, you will be asked to pay immediately at our reception.

If you do live in Belgium, you are entitled to two free PCR tests per person between June 28, 2021 and September 30, 2021 (this applies to children between 6 and 17 years of age and adults who have not yet had the opportunity to be fully vaccinated)

When you book an appointment, you fully agree to the price above, if the indication is non-refundable.

Practical procedure after making your appointment:

  • Go to the Reception area of our hospital.
  • Take a ticket "Labo".
  • You will be registered when it's your turn, the CTPC code and an (online) appointment will suffice.
  • Go to the lab with your identification stickers and wait outside on a dot until you are picked up by a lab employee.

Where and when can I find the result of my COVID PCR-test?

We guarantee that the result of your COVID PCR test can be found on the EU Digital COVID-19 certificate within 24h after taking the swab.

Since the official test certificate or EU digital COVID-19 certificate is only valid throughout Europe as from July 1, 2021, we can also mail you an English certificate within 24 hours for those of you traveling outside Europe. 

In any case, we wish you a pleasant and safe journey!