Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Heilig Hart Leuven geselecteerd voor pilootproject “bevallen met kort ziekenhuisverblijf”

Minister van volksgezondheid Maggie De Block wil de ligduur op de kraamafdeling inkorten. De hervorming van de ziekenhuisfinanciering werd door de minister voorop gesteld. Bevallen met kort ziekenhuisverblijf, maar met thuisondersteuning werd als één van de mogelijkheden naar voren geschoven. Het Heilig Hart ziekenhuis stelde zich, samen met UZ Leuven en kraamexpertisecentrum De Bakermat, kandidaat voor de uitwerking van een pilootproject rond bevallen met kort ziekenhuisverblijf. Samen met 6 andere voorstellen, werd onze kandidatuur weerhouden. 

De geboorte van een kind is een intens gebeuren. De wereld van moeder en partner wordt doorheen geschud. Alles is van dan af anders en hoe moet het met de verzorging van dat kleintje? Wat als de borstvoeding niet van een leien dakje loopt? Hoe moet ik de baby wassen? De eerste dagen na de bevalling is kwalitatieve opvang en goed advies onontbeerlijk. “De verkorte ligduur moet gecompenseerd worden door een goede opvolging na ontslag”. Dat is de rode draad van een kwalitatief zorgpad dat in dit project wordt ontwikkeld.

Debatavonden

In april 2015 werd in het Heilig Hart ziekenhuis een eerste debatavond georganiseerd met alle mogelijke partners in kraamzorg.Vragen, zorgen, noden, aandachtspunten voor een naadloze overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie, van kersverse ouders en hun baby werden in kaart gebracht. In januari 2016 werden alle zorgpartners opnieuw uitgenodigd aan tafel en werd een eerste stand van zaken van het jonge project gemaakt. De vragen die rezen bij de eerste samenkomst werden mooi ingevuld in praktijk. Het vertrouwen in eigen dienstverlening en deze van alle zorgpartners was duidelijk een rode draad in het gebeuren.

Een nieuw ontworpen kraamtijdboekje

De vroedvrouwen en artsen van het ziekenhuis kropen ook in hun pen. Met vereende gedachten werkten zij een kraamtijdboekje uit waarin alle parameters van moeder en kind bijgehouden worden. Het boekje fungeert ondertussen als een echt werkinstrument dat volledig ingebed is in de werking op onze kraamafdeling. De thuis-begeleidende vroedvrouwen, huisartsen en andere professionals hanteren deze bundel inmiddels bij de verdere opvolging na ontslag. Gegevens gaan heen en weer tussen zorgpartners en iedereen blijft op de hoogte van de toestand van mama, baby en gezin. 

Samenwerking over eigen muren heen 

Naast een interne uitwerking werd er ondertussen ook druk overleg gepleegd met het UZ Leuven en expertisecentrum De Bakermat over het pilootproject. Vandaag weten we dat dit werd aanvaard en dat we samen verder kunnen werken aan de uitbouw van kwalitatieve ziekenhuiszorg en thuiszorg voor kraamvrouwen.

Het Leuvense project zal het eerste jaar zwangere vrouwen begeleiden die bevallen in UZ Leuven en H. Hart Leuven. In het tweede jaar breidt het project ook uit naar de regionale ziekenhuizen in Tienen en Diest. Na afloop van de pilootprojecten zullen de ervaringen van de zeven projecten verzameld en geëvalueerd worden, om zo tot een algemene werkwijze voor een korter ziekenhuisverblijf te komen in heel België.