Coronavirus (Covid-19): Informatie en richtlijnen. Meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu
16 mei 2017

Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en UZ Leuven gaan samenwerken

Ziekenhuizen Oost-Vlaams-Brabant ondertekenen intentie tot doorgedreven samenwerking

Vier ziekenhuizen uit het oosten van Vlaams-Brabant hebben de intentie om nauwer te gaan samenwerken en zo de basis- en referentiezorg in de regio beter op elkaar af te stemmen. Het gaat om de regionale ziekenhuizen Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en het universitaire ziekenhuis UZ Leuven.

De komende jaren zullen de bestaande samenwerkingsverbanden verder worden uitgebouwd, met behoud van de eigenheid en waarden van de verschillende partners. Het is de bedoeling om een antwoord te bieden op de zorgvraag in de regio, waarbij de expertise van alle partners gevaloriseerd wordt. De samenwerking zal een meerwaarde betekenen voor de patiënten, de huisartsen en de andere zorgactoren.

Niet alleen op medisch gebied slaan de ziekenhuizen de handen in elkaar. Er zijn ook opportuniteiten op het vlak van opleiding, stages en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Een duurzaam samenwerkingsverband kan ook vruchtbaar zijn voor ondersteunende diensten, zoals aankoop en logistiek. Dit initiatief om samen te werken past in de visie van zowel de Vlaamse als de federale overheid om het zorglandschap te hertekenen, met de focus op een meer kwaliteitsvolle en toegankelijke patiëntenzorg en een efficiëntere inzet van middelen.

V.l.n.r.: Ilse Van Asbroeck (AZ Diest), Hans Struyven (RZ Tienen), Katrien Van Gerven (HH Leuven), Marc Decramer (UZ Leuven)

Verdere informatie:
Directeur Katrien Van Gerven via de communicatiedienst op 016 20 92 16 of 016 20 92 08.