Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Opgepast: WK Wielrennen op 23, 24, 25 en 26 september

(ENGLISH VERSION BELOW)

Leuven is in de ban van het WK wielrennen. Kom je tussen 23 en 26 september naar het ziekenhuis, dan lees je best even onderstaande informatie.

Bel in geval van nood naar 112

Contactnummers:

 • Algemeen: 016 20 92 11
 • Spoed: 016 20 92 80
 • Verloskamer: 016 20 92 91
 • Vragen over bereikbaarheid vanuit een specifieke regio: 016 27 47 47

Het ziekenhuis is door het WK wielrennen moeilijker bereikbaar tussen volgende tijdspannes:

 • Do, 23 september:         7.00 uur tot 16.00 uur
 • Vrij, 24 september:        6.15 uur tot 18.45 uur
 • Za, 25 september:          6.15 uur tot 18.00 uur
 • Zo, 26 september:          10.00 uur tot 18.30 uur

Desondanks blijven we koersen voor jou, want jouw zorg blijft prioriteit. We beantwoorden graag enkele vragen.

Hoe bereik ik het ziekenhuis?

Het ziekenhuis is gedurende deze dagen zeer moeilijk bereikbaar, moet je dringend het ziekenhuis bereiken? Bekijk dan zeker onderstaande instructies.

Met de wagen: via de E314 afrit Wilsele (nr. 20)

 • Volg na de afrit de Kesseldallaan/Eénmeilaan
 • Sla op de rotonde rechtsaf richting de Leuvensestraat
 • Sla bij de eerste lichten rechtsaf naar de Diestsesteenweg richting Leuven
 • Volg na de lichten de Vuurkruisenlaan
 • Volg links de Diestsevest en blijf de ring volgen wanneer die overgaat in de Tiensevest
 • Neem na het station de derde afslag rechts om de Dagobertstraat te nemen
 • Ga rechtdoor op de rotonde en sla dan linksaf de Maria Theresiastraat in
 • Meld je aan bij de controlepost van de politie en rijd daarna rechtdoor tot je het ziekenhuis aan je rechterkant ziet.

Te voet of met de fiets:

De stad voorziet oversteekplaatsen op het parcours. Je vindt hier meer informatie. (doorlinken naar: WK - oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers - Google My Maps)

Met het openbaar vervoer:

NMBS voorziet extra treinen naar station Leuven. Hou er rekening mee dat er maar 3 bushaltes actief zijn in het centrum van Leuven gedurende het WK (Leuven station, 20 minuten wandelen, Heverlee station, 15 minuten wandelen en Engels Plein, 26 minuten wandelen). Meer informatie vind je hier. (doorlinken naar: WK wielrennen: plan je bezoek | Stad Leuven)

Kan mijn behandeling of ingreep doorgaan tussen 23 en 26 september?

Als je een behandeling of ingreep hebt gepland gedurende deze dagen, gaat die gewoon door.

Kom wel zeker voldoende op tijd want het kan langer duren dan normaal om het ziekenhuis te bereiken. Twijfel je? Dan kan je contact opnemen met het secretariaat van je behandelende arts.

Kan ik naar huis na een verblijf in het ziekenhuis?

Ja, maar omwille van de moeilijke bereikbaarheid van de site, zal het ontslagbeleid lichtjes worden aangepast en zal je op deze dagen na 19.00uur ontslagen worden.

Kan ik op bezoek komen?

Ja, dat kan. Wel pasten we onze bezoekuren aan omwille van het WK. Je kan op 23, 24, 25 en 26 september op bezoek komen tussen 19.00uur en 20.00uur. Gedurende deze uren is de Q-parking in de Naamsestraat weer bereikbaar. Je kan dus gewoon daar parkeren.

Voor bezoek op neonatologie en palliatieve zorgen en voor partners op de materniteit is er een aangepaste regeling. Zij ontvangen meer informatie op de verpleegeenheid.

Ik word op maandag opgenomen. Kan ik op vrijdag in het ziekenhuis terecht voor covid-screening?

Ja, je kan op vrijdag 24/09 getest worden, maar na 19.00 uur.

Ga je liever overdag? Dan kan je je bij je huisarts laten testen. Het testresultaat moet uiteraard aan ons bezorgd worden.

Ik ben een leverancier en kom voor een dringende levering. Hoe kan ik het ziekenhuis bereiken?

Als leverancier volg je dezelfde route als patiënten. Je contactpersoon in het ziekenhuis bezorgt je normaliter de uren door waartussen je best langskomt. 

 

ENGLISH VERSION

PLEASE NOTE: World Cycling Championships.
Our hospital will be very difficult to reach on September 23, 24, 25 and 26. In case of emergency, please call 112.

Important contact numbers:

 • General number: 016 20 92 11
 • Emergency number: 016 20 92 80
 • Delivery room: 016 20 92 91
 • Questions about accessibility from a specific region: 016 27 47 47

If you visit our hospital between September 23 and 26, it will be difficult to reach us during the following time slots:

 • Do, 23 September:             7.00 a.m. to 4.00 p.m.
 • Fri, Sept 24:                       6:15 a.m. to 6:45 p.m.
 • Sun, September 25:           6:15 a.m. to 6:00 p.m.
 • Sun, Sept. 26:                    10 a.m. to 6:30 p.m.

Nevertheless, we will continue to do our utmost for you, as your care remains our priority. Below, we are happy to provide an answer to frequently asked questions.

How to reach the hospital?

The hospital will be largely inaccessible for the duration of the World Cycling Championships. Should you need to reach the hospital urgently, please be sure to check the instructions below.

Coming by car? Take the E314 exit Wilsele (no. 20).

 • After the exit follow the Kesseldallaan/Eénmeilaan
 • At the roundabout, turn right towards the Leuvensestraat
 • Take a right turn at the first traffic lights into the Diestsesteenweg in the direction of Leuven.
 • After the traffic lights, follow the Vuurkruisenlaan.
 • Turn left into Diestsevest and continue to follow the beltway when it changes into Tiensevest.
 • After the station, take the third exit to the right to the Dagobertstraat
 • Go straight ahead at the roundabout and turn left into the Maria Theresiastraat.
 • Check in at the police checkpoint and then continue straight until you see the hospital on your right hand side.

By foot or bicycle:

The organizers provide crosswalks on the course. You can find more information here.

By public transport:

NMBS provides extra trains to Leuven station. Please note that there are only 3 bus stops active in the center of Leuven during the World Cup (Leuven station, 20 minute walk, Heverlee station, 15 minute walk and Engels Plein, 26 minute walk). More information can be found here

Can my treatment continue between September 23 and 26?

If you have planned treatment or operation during these days, it will go ahead as usual.

Be sure to arrive on time because it may take longer than usual to reach the hospital. In doubt? Please contact the secretary of your physician.

Can I go home after a stay in the hospital?

Yes, but due to the difficulty of reaching the site, the discharge policy will be slightly modified and you will be discharged after 7 pm on these days.

Can I come for a visit?

Yes, you can. However, we adjusted our visiting hours because of the Championships. You can visit us between September 23 - 26 between 7pm and 8pm. During these hours the Q-parking in the Naamsestraat is accessible again. You will be able to park there.

There is an adapted arrangement for visitors visiting neonatology and palliative care and for partners in maternity. They will receive more information at the nursing unit.

I will be hospitalized on Monday. Can I come to the hospital on Friday for covid screening?

Yes, you can get tested on Friday 24/09, but only after 7pm.

Would you rather go during the day? Then you can get tested at your general practitioner's office. The test result must of course be delivered to us.

I am a supplier and come for an urgent delivery. How can I reach the hospital?

As a supplier you follow the same route as the patients. Your contact person will give you more information about the hours in between which it is best for you to drop by.