Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven ontvangt internationaal kwaliteitslabel

Het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven heeft het internationale NIAZ-Qmentum label behaald. De accreditatie volgt na een uitgebreide audit die plaatsvond van 3 tot 6 oktober 2017. Een team van externe auditoren geeft het ziekenhuis een uitmuntend rapport: ons ziekenhuis voldoet aan maar liefst 98,4 procent van de kwaliteitsnormen.

Het is tijd voor kwaliteit

Het accreditatielabel wordt uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), een onafhankelijke instelling die kwaliteitsnormen voor de zorgsector ontwikkelt en zorginstellingen hierop toetst. NIAZ maakt gebruik van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Daarbij staat de Q voor kwaliteit, en “mentum” voor momentum: het is tijd voor kwaliteit. Dit programma is in 2007 ontwikkeld door Accreditation Canada en wordt inmiddels toegepast in 27 landen.

De audit

Van 3 tot en met 6 oktober onderwierpen 7 auditoren (deskundigen uit de gezondheidszorg) van NIAZ alle afdelingen van ons ziekenhuis aan een grondige controle. Meer dan 2300 normen werden afgetoetst binnen instellingsbrede alsook zorgspecifieke domeinen: operatieve zorg, medische beeldvorming, spoedeisende hulp,  oncologische zorg, verloskundige zorg … maar ook bijvoorbeeld op het vlak van leiderschap, voorbereid zijn op noodsituaties en rampen….
Tijdens de audit volgden de auditoren ook het traject van een aantal patiënten in ons ziekenhuis en namen alle bijhorende procedures onder de loep. Artsen, medewerkers van diverse afdelingen en zelfs patiënten werden bevraagd. “Het was een intens gebeuren. Kwaliteit is een prioriteit in ons beleid en door deze audit te organiseren weet je pas echt of je goed bezig bent”, vertelt directeur Katrien Van Gerven, die zelf ook geïnterviewd werd en aan de zijlijn supporterde voor “haar” medewerkers en artsen.

Uitstekend resultaat

“Het resultaat mag meer dan gezien worden”, aldus Katrien Van Gerven. “Met een score van 98,4% (vereiste score 90%) op de normen met hoge prioriteit, 92% op de platina normen en 81% op de diamanten normen mogen we oprecht trots zijn. Het is een erkenning voor al onze inspanningen maar ook een bevestiging voor patiënten, huisartsen en andere verwijzers dat ze kunnen vertrouwen op veilige en kwalitatieve zorg in ons ziekenhuis. Dit label is de kers op de taart. Natuurlijk gaan we na deze doorlichting niet op onze lauweren rusten. De toon is gezet en we willen de positieve trend verder doorzetten. Het kwaliteitsdenken is ingebed en wordt in de praktijk gebracht. Dat willen we graag zo houden en daar gaan we dan ook hard aan werken”.

Alle resultaten van de audit werden gebundeld in een finaal rapport waarin de bevindingen van de auditoren neergeschreven werden, waaronder ook enkele mooie complimenten over de wijze waarop de missie en visie “Dichtbij beter” van ons ziekenhuis in de organisatie verankerd is, de betrokkenheid en het enthousiasme bij de medewerkers, het “Open tafels”-initiatief waarbij de directie tijdens een lunch op constructieve wijze in dialoog treedt met verschillende medewerkers van alle afdelingen, het uitgebreid en gevarieerd scholingsaanbod voor medewerkers, de patiëntvriendelijke features van onze MRI-scanner om claustrofobie-aanvallen te voorkomen, de systematische stralingsmonitoring op de dienst medische beeldvorming …

Een sterke doorstart

De toekenning van het accreditatie-label is natuurlijk een enorme beloning. Ze fungeert ook als een doorstart in ons continue proces van verdere verbetering. Met interne audits en veiligheidsrondes blijven we onszelf testen en triggeren om de veilige en kwalitatieve zorg aan patiënten naar een nog hoger niveau te tillen.

Het label is geldig gedurende 4 jaar en het rapport bevat naast lovende woorden ook een enkele aanbevelingen waar onze teams voluit hun schouders onder zullen zetten.