Coronavirus (Covid-19): Informatie en richtlijnen. Meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu
02 juni 2017

“What matters to you?”, ook in ons ziekenhuis

“What matters to you” is een internationaal initiatief dat in 2014 in Noorwegen startte. Ondertussen werd het door vele landen opgepikt.
Door de vraag te stellen “What matters to you?” naast “What’s the matter?” ontstaat een warme zorg waarbij de patiënt centraal komt te staan. Deze bijkomende vraag geeft aanleiding tot een oprecht partnerschap tussen patiënt, naasten en zorgverleners.
Ook Vlaanderen wil aansluiten in 2017. De campagne is een initiatief van Zorgnet-Icuro en krijgt de steun van een hele reeks partners.

Ook bij ons in het regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven kozen we ervoor om een initiatief te delen waarmee we illustreren hoe we stilstaan bij de persoonlijke noden en bezorgdheden van onze patiënten.
Een voorbeeld  hiervan is het multifunctioneel wandelpad dat een brug slaat tussen het ziekenhuis en de omgeving thuis.

Na een beroerte, val of breuk volgt immers vaak een revalidatie waarbij de patiënt o.a. opnieuw of beter leert stappen. 
Verschillende standaard hulpmiddelen worden hiervoor aangereikt, zoals de evenwijdige baren voor “gangrevalidatie”. Toch voelde ons kiné- en ergoteam dat er iets ontbrak.

Met de ondersteuning van de technische ploeg realiseerden ze een wandelpad waarbij situaties buiten het ziekenhuis en thuis gesimuleerd worden: hellende vlakken, een kasseistrook en een zachte ondergrond (bvb. zandpad) werden nagebootst. Alle paden zijn bovendien breed genoeg om te betreden met wandelstok, rollator, rolstoel of looprek. 

“Het wandelpad wordt intensief gebruikt en we merken dat het meer gemoedsrust creëert bij de patiënten. Ze gaan met een gerust hart naar huis omdat ze weten dat ze ook geoefend hebben op andere ondergronden”, vertelt Walter, diensthoofd ergotherapie. “En natuurlijk gaan we, bij mooi weer, ook effectief naar buiten om daar te oefenen”, vult kinesitherapeut Joris aan.

Een mooi voorbeeld van een gezamenlijk project, uitgewerkt door een enthousiast team, met het oog op een betere revalidatie van de patiënt.