Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Geschiedenis

Ons ziekenhuis doorheen de jaren:

1875: Zusters van de Congregatie van de H. Familie uit Eupen komen aan in Leuven
1899: Opening van een kliniek met 16 kamers
1922: Stichting van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van het H. Hart
1943: Sint-Franciscusinstituut voor Verpleegkunde start met tien leerlingen
1952: Nieuwe kraamkliniek van 47 bedden geopend
1967: Benoeming van leken in het administratief bestuur
1973: Oprichting van een v.z.w. H. Hartziekenhuis
1973: Eerstesteenlegging van het nieuwe centrale gebouw, een hoogbouwtype in L-vorm
1975: Nieuw centraal laboratorium in gebruik genomen
1978: Nieuwe kliniek voor chronisch zieken van 90 bedden geopend
1980: Opening van het V gebouw met 96 bedden brengt het beddentotaal op 355
1988: Beddenverminderingsoperatie, totale beddencapaciteit op 304 (waarvan 260 acute en 44 chronische bedden) en 25 RVT bedden
1994: Naamwijziging in ‘Regionaal Ziekenhuis H. Hart’

  • Verplichte tweede beddenverminderingsoperatie
  • Nieuw totaal: 287 acute bedden + 25 RVT-bedden
  • Beddenruil brengt evenwicht tussen de interne en heelkundige dienst

1999: Vrijwillige beddenafbouw naar een totaal van 260 acute bedden en 25 RVT-bedden

  • Opening nieuwe eenheid Sp-palliatieve “De Brug” met 6 erkende bedden

2003: Overdracht van de 25 RVT-bedden naar de RVT St.Bernardus te Bertem
2004: Eerstesteenlegging in het kader van de bouw van het nieuwe ziekenhuis
2007: Erkenning materniteit- en geriatriebedden
2008: Ingebruikname nieuwbouw S-gebouw
2009: Verbouwing bestaand B-gebouw
2012: Verbouwing voormalig klooster tot administratief gebouw
2013: Bouw van modulair gebouw als buffergebouw voor de afdelingen gelegen in de oude gebouwen aan de Naamsestraat

2014: Ingebruikname van het nieuw gebouw O voor de afdeling neurologie, geriatrie, revalidatie, de materniteit en de verloskamer