COVID-19: alles weten over de huidige maatregelen in ons ziekenhuis? Klik hier.

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Zorg constant verbeteren

We zijn ook kritisch voor onszelf. We werken aan de continue verbetering van onze dienstverlening.

Verschillende werkgroepen en comité’s buigen zich over specifieke thema’s. Elke werkgroep telt een aantal experten in een bepaald vakgebied. Ze volgen nieuwe trends, richtlijnen en ontwikkelingen op en delen deze met collega’s.

Door continue opleiding en bijscholing kan je er als patiënt van op aan dat je wordt bijgestaan door een deskundig zorgteam.

Systematisch onderzoeken opgeleide professionals het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie via een auditsysteem. Dit leidt tot verbeterplannen.

Elk jaar worden een aantal projecten opgezet om onze zorgverlening te verbeteren.
Enkele verbeterprojecten van het voorbije jaar:

 • Valpreventiebeleid
  De leden van de werkgroep Valpreventie hebben maatregelen uitgewerkt om het risico op valincidenten in het ziekenhuis te verminderen. Via affiches worden patiënten en bezoekers op de hoogte gebracht van deze preventieve maatregelen.
  Wanneer patiënten een verhoogd risico hebben op vallen, worden specifieke maatregelen toegepast, zoals een verhoogde waakzaamheid via extra toezicht, contactname met de familie van de patiënt en via extra aandacht voor bepaalde medicatie. 
 • Decubituspreventie:
  Om doorligwonden te voorkomen worden onze patiënten uitgebreid gescreend. Bij een verhoogd risico worden beschermende maatregelen genomen, bvb. via het gebruik van drukverlagende materialen (speciale zitkussens, matrassen, hielbotjes) door het stimuleren van wisselhouding, ... 
  Doorligwonden kunnen namelijk ernstige gevolgen hebben voor patiënten. 
 • Nieuw incidentmeldingssysteem:
  Omdat we onze zorgverlening continu willen verbeteren werd een nieuw incidentmeldingssysteem in gebruik genomen.
  Onze artsen en medewerkers kunnen via deze weg incidenten melden of verbeteringen voor zorg suggereren. 
 • Veilige overdracht van gegevens:
  Het voorbije jaar werd in ons ziekenhuis SBARR geïntroduceerd, een methode om gegevens van patiënten op een gestructureerde en efficiënte manier over te dragen. Dit is erg belangrijk om een veilige, goede zorgverlening te kunnen garanderen.
 • Ziekenhuishygiëne:
  Goede handhygiëne is een eenvoudige en erg belangrijke maatregel in de preventie van infecties. Vanuit het team ziekenhuishygiëne worden regelmatig sensibilisatieacties gevoerd op de werkvloer. Daarnaast controleren ze regelmatig de effecten van deze acties. Resultaten worden systematisch naar de afdelingen teruggekoppeld waardoor de medewerkers zelf op zoek kunnen gaan naar verbetermaatregelen. ​