Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Nieuwbouwproject

Ons ziekenhuis heeft de gezonde ambitie om te groeien naar een steeds beter streekziekenhuis. Daarom bouwen en verbouwen wij om tegemoet te komen aan de steeds evoluerende geneeskunde enerzijds en de comfortvraag van onze patiënten anderzijds.

Het zorg-strategisch plan dat voor deze uitbreiding werd ingediend bij de Vlaamse overheid werd positief geëvalueerd. Het ziekenhuis krijgt een duidelijke rol toebedeeld binnen de Leuvense regio.

In verschillende fasen werd er sinds 2005 gewerkt aan de vernieuwing van het ziekenhuis.

Toekomst

De realisatie van een polikliniekgebouw aan de Naamsestraat is op korte termijn ingepland.
In een volgende fase kan het masterplan met vernieuwde verpleegafdelingen gerealiseerd worden.