COVID-19: alles weten over de huidige maatregelen in ons ziekenhuis? Klik hier.

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Professionele samenwerking

Met onderstaande verenigingen, groepen en instanties heeft ons ziekenhuis een overeenkomst afgesloten.

VZN netwerk KULeuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven is een vereniging zonder winstoogmerk van negentien Vlaamse ziekenhuizen, met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiëntenzorg, opleiding, research en management.
Website: http://www.vznkul.be/

Nexuzhealth

Nexuzhealth is een medisch samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse ziekenhuizen waarbij uw patiëntendossier gedeeld wordt met al uw zorgverleners in deze ziekenhuizen.
Website: http://www.nexuzhealth.be/

Leuven MindGate

Leuven MindGate, het samenwerkingsplatform waarmee Leuven zich op de kaart zet als kennis- en gezondheidsmetropool. Ook het Heilig Hart Leuven is partner.

InnovAGE

Samenwerking in kader van zorgproeftuinenprogramma
De zorgproeftuin heeft als doel ouderen met een complexe zorgbehoefte op geïntegreerde wijze langer kwalitatief thuis te laten wonen.

Sel Goal

GOAL staat voor GezondheidsOverleg Arrondissement Leuven en is een organisatie van zorg- en hulpverleners, vrijwilligersorganisaties en verenigingen van mantelzorgers en gebruikers, actief in de eerstelijnsgezondheidszorg. GOAL is één van de 15 Samenwerkingsinitiatieven EersteLijnsgezondheidszorg (SEL) die de kwaliteit van de zorg rond de individuele patiënt wil optimaliseren. SEL GOAL doet dit door de samenwerking tussen zorgaanbieders te stimuleren, te coördineren en op elkaar af te stemmen. Deze website richt zich in de eerste plaats tot deprofessionele zorg- en hulpverleners binnen het arrondissement Leuven die beter met elkaar willen samenwerken. Maar ook andere geïnteresseerden willen wij via deze weg op de hoogte brengen van de vele initiatieven, afspraken, vormingen en andere nuttige informatie binnen de eerstelijnsgezondheidszorg

Parelproject

Leuvense hulpverlening bij zwangerschap en vroeg ouderschap

Panal (palliatief netwerk arrondisement Leuven)

Panal vzw staat voor ondersteuning en optimale uitbouw van palliatieve zorg in het arrondissement Leuven.
Panal vzw omvat twee structuren, elk met een specifieke opdracht: enerzijds het Netwerk en anderzijds de Multidisciplinaire Begeleidingsequipe (MBE).

VIP²

Om een zicht te krijgen op de resultaten en de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen, is er het Vlaams Indicatorenproject (afgekort VIP²). In dat project zijn er een aantal "kwaliteitsindicatoren" afgebakend. Met zo'n indicator kan een ziekenhuis een welbepaald onderdeel van zijn kwaliteit meten en uitdrukken in een cijfer. En dat vergelijken met de resultaten van andere ziekenhuizen.
Website: Vlaams indicatoren project

UZ Leuven: anatomo-pathologie

De dienst pathologische ontleedkunde UZ Leuven verwerkt en rapporteert alle stalen vanuit het RZ Heilig Hart Leuven.
De dienst pathologische ontleedkunde van UZ Leuven kan dankzij deze samenwerking zijn expertise ten dienste stellen van een grotere doelgroep van patiënten in de Leuvense regio. Dit is zowel op klinisch als wetenschappelijk vlak een hefboom voor efficiëntere en betere zorg voor de patiënt.