Coronavirus (Covid-19): Lees hier de maatregelen die in dit kader genomen worden in ons ziekenhuis  - Meer info 

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Coronavirus (COVID-19)


Begeleiden van een patiënt voor raadpleging

Binnen ons ziekenhuis werd de beslissing genomen om maximaal 1 begeleider toe te laten bij een raadpleging, dagopname of behandeling van een patiënt.

Kinderraadplegingen kunnen doorgaan in de aanwezigheid van beide ouders.

Deze maatregel is organisatorisch van aard en heeft te maken met het maximaal beschermen van patiënten en zorgpersoneel. Door teveel personen op een beperkte oppervlakte toe te laten, kunnen we social distancing niet garanderen.

We vragen begeleiders steeds buiten te wachten op het binnenplein of in de wachtcontainer die daartoe op het binnenplein geïnstalleerd werd.

Begeleiding bij raadpleging

Vereist de gezondheidstoestand van de patiënt dat je hem naar de wachtzaal begeleidt, dan is dat toegelaten. Per wachtruimte wordt het maximaal aantal toegelaten personen geafficheerd. Dreigt het te krap te worden, dan word je als begeleider gevraagd buiten te wachten. Deelnemen aan de consultatie is WEL toegestaan. We adviseren je hierover onderling de afspraak te maken om elkaar telefonisch op de hoogte te brengen bij de aanvang van de consultatie.

Wij rekenen op je begrip voor deze maatregelen en vragen om hieromtrent geen discussie aan te gaan met het zorgpersoneel.