Coronavirus (Covid-19): Lees hier de maatregelen die in dit kader genomen worden in ons ziekenhuis  - Meer info 

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Coronavirus (COVID-19)


Dagopname, observatie of een verblijf in het ziekenhuis gepland?

Hospitalisatie in tijden van corona, ieders veiligheid primeert

Je wordt binnenkort opgenomen in het ziekenhuis voor een verblijf van meer dan 1 nacht. Door de coronacrisis zijn specifieke maatregelen van kracht  in ons ziekenhuis.
Hoe we te werk gaan lees je hier:

1. BEVRAGING IN KADER VAN PREVENTIEVE SCREENING OP COVID-19

Om de veiligheid in ziekenhuizen maximaal te garanderen in het belang van patiënten en zorgverleners, worden patiënten bevraagd en, wanneer noodzakelijk, getest op een mogelijke besmetting met het COVID-19 virus.

Enkele dagen voor de voorziene opnamedatum zal je behandelend arts of diens secretariaatsmedewerker je opbellen. Je zal enkele vragen moeten beantwoorden om je gezondheid in te schatten en het risico op een mogelijke besmetting met covid-19.
Op basis van dat gesprek wordt besloten of de geplande opname kan doorgaan of uitgesteld wordt.

 • Geen risico? De opname gaat door zoals gepland.
  Besluit de arts op basis van je antwoorden dat de opname kan doorgaan, dan verloopt het vervolg van de opname normaal. Er is geen bijkomende pre-opname test via een wisser noodzakelijk. 
 • Opname uitgesteld? 
  Mogelijk oordeelt je behandelend arts op basis van je antwoorden dat er een risiso op besmetting bestaat en dat de opname uitgesteld kan worden. In dat geval kan je arts je eveneens vragen contact op te nemen met je huisarts. Hij of zij kan je vervolgens door verwijzen naar een screeningscentrum waar je getest zal worden op een mogelijk besmetting met covid-19.
 • Pre-opname screening noodzakelijk? 
  Indien de arts oordeelt dat de opname niet uitgesteld kan worden ondanks de kans op een mogelijke besmetting, dan wordt een pre-opname screening gepland. In dat geval wordt een afspraak geboekt voor een test via een wisser op besmetting van het covid-19 virus. Deze test dient ten laatste 2 dagen voor de geplande opname te gebeuren. Daarvoor dien je je te begeven naar onze screeningsunit aan gebouw K (schuin tegenover de ingang van de dienst spoedgevallen). Je zal hiervoor een afspraak ontvangen met een uur waarop je je kan aanmelden.

In afwachting van het resultaat mag je opnieuw naar huis. Ervaar je na de test en in de aanloop naar de opname toch koorts, hoestbuien of andere symptomen? Neem dan contact op met je behandelend arts, via het nummer 016/20 92 09 of het secretariaat van de dienst.

Het resultaat van de test is gekend:

 • Is de uitslag van de test negatief:
  Het ziekenhuis zal je hierover niet expliciet op de hoogte brengen. De opname zal gewoon doorgaan zoals gepland.
 • Is de uitslag van de test positief:
  Dan zal je gecontacteerd worden door je behandelend arts. Hij zal met jou bespreken of de opname uitgesteld wordt of door kan gaan. In dat laatste geval worden er extra veiligheidsmaatregelen getroffen en zal je tijdens je hospitalisatie verblijven op een covid-eenheid.
 • De dag van opname meld je je aan het onthaal. Hier word je via een warmtecamera getest op mogelijke koorts alvorens je verder wordt toegelaten in het ziekenhuis.

naar boven

2. BEREID JE ADMINISTRATIEF VOOR OP JE OPNAME

Een goede voorbereiding op je opname

 • Lees de voorwaarden van een kamerkeuze en de ereloonsupplementen verbonden aan het kamertype. Je kan hiervoor de onthaalbrochure raadplegen via  https://www.hhleuven.be/nl/patienten/opname-in-ons-ziekenhuis
 • Neem contact met je ziekenfonds en/of hospitalisatieverzekering. Bespreek met de verzekering je kamerkeuze en hun financiële tussenkomst hierbij.
 • Vraag je verzekering of je kan genieten van een derdebetalerssysteem. Dan betaalt de verzekering je factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis, waardoor je geen voorschot of eindfactuur moet betalen. In dit geval breng je je verzekering ook op de hoogte van je opname, anders is er geen tussenkomst voorzien.
 • Neem 2 dagen voor je opname contact met de opnamedienst via 016/209 359 om je kamerkeuze door te geven. De dag voor opname krijg je een definitieve kamer en dienst toegewezen.
 • De dag van je opname meld je je aan het onthaal waar je een opnameverklaring ondertekent die de voorgaande keuzes vermeldt en die de basis vormt voor je facturatie in het ziekenhuis. Je kan deze opnameverklaring hier raadplegen en reeds voorbereiden.

naar boven

3. WIE MOET JE VERWITTIGEN VAN JE OPNAME?

 • Familie
 • School
 • Werkgever
 • Huisarts
 • Ziekenfonds en verzekering
 • RVA indien je werkloos bent
 • Thuiszorgdiensten indien je hiervan reeds gebruik maakt

naar boven

4. JE BRENGT VOLGENDE INFORMATIE EN ZAKEN MEE DE DAG VAN OPNAME

 • Je ID-kaart, de kaart van je hospitalisatieverzekering en je betaalkaart.
 • Indien je opname het gevolg is van een arbeidsongeval breng je ook de gegevens van de werkgever mee en de gegevens van de polis ongevallenverzekering.
 • De gegevens van je huisarts worden genoteerd aan het onthaal.
 • Breng gegevens mee van een familielid die jij aanduidt als belangrijke andere persoon. Deze persoon kan het ziekenhuis contacteren om op de hoogte te blijven van je gezondheidstoestand..
 • Maak een overzicht van je thuismedicatie zodat er kan nagegaan worden of deze dient aangepast moet worden.
 • Check het lijstje op www.hhleuven.be/injekoffer om je persoonlijke spullen klaar te maken
 • Zorg voor het merken van persoonlijke hulpmiddelen (wandelstok, rollator…) die je strikt nodig hebt in het ziekenhuis. Andere waardevolle bezittingen laat je best thuis.
 • Je draagt bij je komst naar het ziekenhuis een mondmasker.
 • Begeleiders worden toegelaten bij kinderen, andersvaliden en bij patiënten die hun rechten zelf niet kunnen uitoefenen. De begeleider draagt dan eveneens een mondmasker.

naar boven

5. JE VERBLIJF IN HET ZIEKENHUIS

Je verblijf verloopt anders rekening houdend met de verpleegdienst waar je wordt opgenomen. Ook hiervoor vind je informatie op de website. De brochures per verpleegeenheid vind je via www.hhleuven.be/brochures
Bezoek is opnieuw toegelaten. Meer informatie over de bezoekregeling vind je hier

naar boven

De huidige situatie vergt aparte inspanningen van zowel jou als patiënt als onze artsen en medewerkers. We danken je voor je begrip en medewerking en wensen je een aangenaam verblijf en spoedig herstel toe.