Coronavirus (Covid-19): Lees hier de maatregelen die in dit kader genomen worden in ons ziekenhuis  - Meer info 

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Coronavirus (COVID-19)


Bezoek aan patiënten

Bezoek aan patiënten in ons ziekenhuis is opnieuw mogelijk mits het volgen van hygiënemaatregelen en social distancing.

We verzoeken je vriendelijk onderstaande afspraken strikt op te volgen zodat het bezoek veilig en heilzaam kan verlopen.

WANNEER KAN IK EEN PATIËNT BEZOEKEN? 

Elke patiënt kan wekelijks 3 keer bezoek ontvangen, telkens binnen de voorziene bezoekuren, m.n. tussen 15.00 uur en 18.00 uur, zowel in de week als in het weekend. De duur van het bezoek bedraagt maximaal 60 minuten.  Bezoek dient plaats te vinden door maximaal 2 personen tegelijkertijd die zich in dezelfde bubbel bevinden als die van de patiënt. 1 van de 2 bezoekers mag jonger zijn dan 18 jaar.

De verpleegeenheden zijn telefonisch bereikbaar tussen 11.00 en 12.00 uur, en tussen 14.30 en 15.30 uur voor vragen van naasten. We vragen je vriendelijk deze uren te respecteren teneinde onze medewerkers de mogelijkheid te bieden hun tijd zo optimaal mogelijk te besteden aan de zorg voor onze patiënten. Heb je een dringende vraag die niet kan wachten? Dan kan je per uitzondering buiten deze uren de eenheid bereiken.
Een overzicht van de telefoonnummers vind je hieronder: 

 • Geriatrie B2: 016 20 93 54
 • Geriatrie / revalidatie O2: 016 20 91 54
 • Intensieve zorgen S4: 016 20 92 06
 • Inwendig / oncologisch daghospitaal S3: 016 20 98 83
 • Materniteit / gynaecologie O4: 016 20 92 88
 • Neonatologie O5: 016 92 93
 • Neurologie / Revalidatie / Stroke Unit O3: 016 20 93 57
 • Palliatieve zorgeenheid M4: 016 20 98 07
 • Pediatrie B3: 016 20 92 35
 • Verpleegeenheid A3 (weekhospitaal): 016 20 92 57
 • Verpleegeenheid inwendige geneeskunde / geriatrie A4: 016 20 92 56 
 • Verpleegeenheid cardiologie / geriatrie B4: 016 20 90 88
 • Verpleegeenheid A6: 016 20 93 11

Deze eenheden hebben een specifieke bezoekregeling: 

 • Spoeddienst: Binnen de spoeddienst is geen bezoek toegestaan. Kinderen worden begeleid door één ouder, andersvaliden en wilsonbekwame patiënten kunnen begeleid worden door 1 persoon.
 • Kinderziekenhuis: Binnen de kinderafdeling B3 kan 1 ouder via rooming-in overnachten. De andere ouder mag op bezoek komen. Verder wordt geen bezoek toegelaten. 
 • Kraamafdeling: Voor de kraamkliniek is bezoek van een grote broer en/of zus toegelaten, eenmalig en gedurende maximaal 30 minuten. Bijkomende voorwaarde is dat hij of zij niet ziek was de voorbije 7 dagen. Andere bezoekers uit de sociale bubbel zijn pas toegelaten vanaf 3 overnachtingen en na overleg met moeder en partner. Dan nog steeds geldt de beperking tot 1 persoon en 1 dag. 
 • Palliatieve zorgeenheid: Voor de dienst palliatieve zorgen is bezoek toegelaten door personen uit de eigen bubbel en maximaal met 2 tegelijk.
 • Intensieve zorgen: Binnen de dienst intensieve zorgen kunnen enkel de naaste familieleden op bezoek op afspraak.
 • Daghospitaal: Voor het daghospitaal zijn geen bezoekers toegelaten. Een uitzondering hierbinnen vormen kinderen, andersvaliden en wilsonbekwame personen. Zij kunnen begeleid worden door één persoon.

AFSPRAKEN MET BEZOEKERS

 • We vragen je met aandrang alleen op bezoek te komen als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:
  • Je bent niet ziek of hebt geen symptomen die kunnen wijzen op ziek zijn
  • Je bent de voorbije 14 dagen niet gecontacteerd door tracers op COVID 19
  • Er is thuis niemand in quarantaine
 • Draag je eigen mondmasker zonder ventiel
 • Respecteer social distancing t.a.v. patiënt, medewerkers en andere bezoekers
 • Was je handen voor je de kamer betreedt en gebruik in de kamer alcogel. Doe hetzelfde bij het verlaten van de kamer.
 • De cafetaria is alleen toegankelijk voor personeelsleden
 • Vermijd onnodig verkeer in de gangen en andere publieke ruimten
 • Je kan het sanitair in de patiëntenkamers niet gebruiken

Maak afspraken met de verpleegkundigen van de betrokken verpleegeenheid als

 • de patiënt niet in de mogelijkheid is om zijn bezoek zelf te organiseren.
 • je meent een uitzondering nodig te hebben in deze bezoekersregeling. In samenspraak met de verpleegkundige en behandelende arts zal nagegaan worden of een afwijking van de regeling aangewezen is.
 • je een arts wenst te spreken om de medische toestand van de patiënt te overlopen.
 • je een gesprek met de patiënt wenst via telefoon of tablet