Coronavirus (Covid-19): Bezoekers opnieuw toegelaten vanaf 2 juni 2020  - Meer info 

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Coronavirus (COVID-19)


Heropstart consultaties tijdens coronacrisis

Op 14 maart 2020 werden van overheidswege alle niet-dringende consultaties in de ziekenhuizen voor onbepaalde tijd opgeschort. Sinds 4 mei zijn deze opnieuw opgestart.

Al onze medewerkers en artsen zijn goed geïnstrueerd inzake het correct volgen van richtlijnen inzake hygiëne en social distancing. We vragen en bedanken jou voor een strikte naleving van deze richtlijnen.

Met deze maatregelen zorgen we dat jouw raadpleging veilig en verantwoord verloopt:

 1. Voor de raadpleging
 2. Naar het onthaal
 3. In de wachtruimte
 4. Tijdens de raadpleging

VOOR DE RAADPLEGING

 • Een raadpleging dient steeds voorheen gepland te worden via de afsprakendienst, online via mynexuzhealth of via het secretariaat van de dienst waar je je afspraak wil boeken. Heb je dringende hulp nodig? Ga dan naar de dienst spoedgevallen.
 • Ervaar je verkoudheidsklachten (hoesten of benauwdheid), al dan niet met koorts? Neem dan een dag voor je afspraak telefonisch contact op via het nummer 016 209 209. Wij bekijken samen of je afspraak al dan niet kan doorgaan.

naar boven

NAAR HET ONTHAAL

 • Om je correct en veilig te kunnen ontvangen nemen we enkele veiligheidsmaatregelen bij inschrijving in acht. Meld je op de dag van de afspraak 30 minuten vóór de start van je raadpleging bij het onthaal. 
 • Ontsmet je handen bij het betreden van het onthaal. Er is handalcohol aanwezig voor het desinfecteren van je handen als je inschrijft via de kiosk.
 • Draag een mondmasker tijdens het volledige verloop van je afspraak, van inschrijving tot en met raadpleging en terugkeer. Beschik je hier niet over? Dan ontvang je een mondmasker bij inschrijving. Bij het verlaten van het ziekenhuis kan je het mondmasker bewaren voor een volgend gebruik, in een briefomslag.
 • Aan het onthaal loop je door een warmtescanner waarmee je lichaamstemperatuur gemeten wordt. Indien de scan aangeeft dat je een verhoogde lichaamstemperatuur hebt (>37,6°), wordt je behandelend arts gecontacteerd. Deze bepaalt of je raadpleging al dan niet kan doorgaan. Indien het consult toch doorgaat ondanks koorts zal je gevraagd worden een rood armbandje te dragen zodat we jou en de zorgverleners maximaal kunnen beveiligen. Je zal prioritair geholpen worden. De warmtescanner maakt enkel beelden, zonder namen van patiënten te registreren. De beelden worden dagelijks vernietigd zodat privacy maximaal gegarandeerd is.
 • Als begeleider word je enkel toegelaten bij volgende situaties:
  • één ouder bij consultatie van een kind 

  • de partner van een zwangere tijdens de consultatie gynaecologie

  • een begeleider van een oncologische patiënt op raadpleging

  • een begeleider van een andersvalide persoon 

  • een begeleider van patiënten die hun patiëntenrechten zelf niet kunnen uitoefenen


   Andere dan bovengenoemde begeleiders wachten buiten.
   Ook voor de toegelaten begeleider is het dragen van een mondmasker en het volgen van de veiligheidsvoorschriften verplicht. Hij of zij wordt eveneens gescand op koorts.
   Lees hier meer info over welke begeleiders toegestaan worden.
 • De onthaalmedewerkers ontvangen je van achter een plexi-scherm om maximaal ieders veiligheid te waarborgen. Je zal gevraagd worden je identiteitskaart en betaalkaart zelf te hanteren.

naar boven

IN DE WACHTRUIMTE

 • We voorzien voldoende fysieke afstand tussen de stoelen. De consultatie-agenda van de arts wordt opgemaakt, rekening houdend met de grootte van de wachtzaal opdat voldoende afstand tussen de wachtende patiënten gegarandeerd kan worden. Respecteer deze afstand mee door geen stoelen te verplaatsen en geen aanduidingen op de stoelen te verwijderen.
 • De wachtruimtes krijgen op zeer regelmatige basis een grondige poetsbeurt. Ook de stoelen worden gedesinfecteerd.

naar boven

TIJDENS DE RAADPLEGING

 • Alle materialen (stethoscopen, onderzoekstafels en – apparatuur….) die de arts gebruikt worden na elk patiëntencontact gereinigd.

Als we samen deze maatregelen volgen, zorgen wij voor jouw veilige en verantwoorde zorg. Jij helpt op jouw beurt onze artsen en ziekenhuismedewerkers gezond te houden.
Onze oprechte dank voor je begrip en medewerking.