Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Coronavirus (COVID-19)


Raadplegingen

Al onze medewerkers en artsen zijn goed geïnstrueerd inzake het correct volgen van richtlijnen inzake hygiëne en social distancing. We vragen en bedanken jou voor een strikte naleving van deze richtlijnen.

Met deze maatregelen zorgen we dat jouw raadpleging veilig en verantwoord verloopt:

 1. Voor de raadpleging
 2. Naar het onthaal
 3. In de wachtruimte
 4. Tijdens de raadpleging

VOOR DE RAADPLEGING

Een raadpleging dient steeds voorheen gepland te worden via de afsprakendienst, online via mynexuzhealth of via het secretariaat van de dienst waar je je afspraak wil boeken. Heb je dringende hulp nodig? Ga dan naar de dienst spoedgevallen.

In het kader van de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vragen we je de dag voor de afspraak contact op te nemen met het onthaal indien je: 

 • verkoudheidsklachten ervaart (hoesten of benauwdheid), al dan niet met koorts
 • recent terugkeerde uit corona-risicogebied (oranje of rood)
 • recent nauw contact had met een bevestigd geval van covid-19

Dat kan via het nummer 016 209 209. Wij bekijken samen of je afspraak al dan niet kan doorgaan.

naar boven

NAAR HET ONTHAAL

 • Om je correct en veilig te kunnen ontvangen nemen we enkele veiligheidsmaatregelen bij inschrijving in acht. Meld je op de dag van de afspraak 20 minuten vóór de start van je raadpleging bij het onthaal. 
 • Ontsmet je handen bij het betreden van het onthaal. Er is handalcohol aanwezig voor het desinfecteren van je handen als je inschrijft via de kiosk.
 • Draag een mondmasker tijdens het volledige verloop van je afspraak, van inschrijving tot en met raadpleging en terugkeer. Beschik je hier niet over? Dan ontvang je een mondmasker bij inschrijving. Bij het verlaten van het ziekenhuis kan je het mondmasker bewaren voor een volgend gebruik, in een briefomslag.
 • Aan het onthaal loop je door een warmtescanner waarmee je lichaamstemperatuur gemeten wordt. Indien de scan aangeeft dat je een verhoogde lichaamstemperatuur hebt (>37,6°), wordt je behandelend arts gecontacteerd. Deze bepaalt of je raadpleging al dan niet kan doorgaan. Indien het consult toch doorgaat ondanks koorts zal je gevraagd worden een rood armbandje te dragen zodat we jou en de zorgverleners maximaal kunnen beveiligen. Je zal prioritair geholpen worden. De warmtescanner maakt enkel beelden, zonder namen van patiënten te registreren. De beelden worden dagelijks vernietigd zodat privacy maximaal gegarandeerd is.
 • Als begeleider dien je specifieke richtlijnen te volgen. Meer informatie hierover vind je hier.
 • De onthaalmedewerkers ontvangen je van achter een plexi-scherm om maximaal ieders veiligheid te waarborgen. Je zal gevraagd worden je identiteitskaart en betaalkaart zelf te hanteren.
 • Een onthaalmedewerker zal je vragen of je symptomen ervaart die kunnen wijzen op een mogelijke coronabesmetting, of je recent terugkeerde uit corona risicogebied en of je recent contact gehad hebt met een bevestigd geval van covid-19 besmetting. Op basis van je antwoorden bekijken we, samen met je behandelend arts, of je raadpleging al dan niet kan doorgaan. 

naar boven

IN DE WACHTRUIMTE

 • Neem plaats in de wachtzaal enkele minuten voor de start van je raadpleging. Op die manier voorkomen we dat er teveel personen zich tezamen in dezelfde ruimte bevinden. Ben je toch te vroeg? Dan kan je wachten op het binnenplein of in de wachtcontainer die daartoe geïnstalleerd werd. 
 • We voorzien voldoende fysieke afstand tussen de stoelen. De consultatie-agenda van de arts wordt opgemaakt, rekening houdend met de grootte van de wachtzaal opdat voldoende afstand tussen de wachtende patiënten gegarandeerd kan worden. Respecteer deze afstand mee door geen stoelen te verplaatsen en geen aanduidingen op de stoelen te verwijderen.
 • De wachtruimtes krijgen op zeer regelmatige basis een grondige poetsbeurt. Ook de stoelen worden gedesinfecteerd.

naar boven

TIJDENS DE RAADPLEGING

 • Alle materialen (stethoscopen, onderzoekstafels en – apparatuur….) die de arts gebruikt worden na elk patiëntencontact gereinigd.

Als we samen deze maatregelen volgen, zorgen wij voor jouw veilige en verantwoorde zorg. Jij helpt op jouw beurt onze artsen en ziekenhuismedewerkers gezond te houden.
Onze oprechte dank voor je begrip en medewerking.