Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Coronavirus (COVID-19)


Opname (één dag of meerdaags), behandeling of ingreep gepland

Hospitalisatie in tijden van corona, ieders veiligheid primeert

Je wordt binnenkort opgenomen in het ziekenhuis voor een verblijf van meer dan 1 nacht. Door de coronacrisis zijn specifieke maatregelen van kracht  in ons ziekenhuis.
Hoe we te werk gaan lees je hier:

1. BEVRAGING EN TESTING IN KADER VAN PREVENTIEVE SCREENING OP COVID-19

Om de veiligheid in ziekenhuizen maximaal te garanderen in het belang van patiënten en zorgverleners, worden patiënten bevraagd en getest op een mogelijke besmetting met het COVID-19 virus.

Telefonische bevraging

Drie dagen voor je geplande opname zal je behandelend arts of diens secretariaatsmedewerker je opbellen. Je zal enkele vragen moeten beantwoorden om je gezondheid in te schatten en het risico op een mogelijke besmetting met covid-19.

Op basis van dat gesprek wordt besloten of de geplande opname kan doorgaan of uitgesteld wordt.

Patiënten die reeds over een mynexuzhealth-app beschikken krijgen de vragenlijst digitaal toegestuurd.

 • Geen vermoeden van besmetting?
  Besluit de arts op basis van je antwoorden dat de opname kan doorgaan, dan word je vervolgens uitgenodigd voor de pre-opname test. 
   
 • Wel een vermoeden van besmetting? 

  Mogelijk oordeelt je behandelend arts op basis van je antwoorden dat er een risiso op besmetting bestaat. Kan de opname uitgesteld worden? Dan zal de arts je vragen contact op te nemen met je huisarts. Hij of zij kan je vervolgens door verwijzen naar een screeningscentrum waar je getest zal worden.

  Indien de arts oordeelt dat de opname niet uitgesteld kan worden ondanks de kans op een mogelijke besmetting, dan wordt toch een pre-opname test gepland. In dat geval wordt een afspraak geboekt voor een test via een neuswisser op besmetting van het covid-19 virus.

Pre-opname testing

De pre-opname test vindt plaats 2 dagen voor je geplande opname. Is je opname op een maandag of dinsdag gepland, dan kom je de vrijdag voordien naar het ziekenhuis.

Schrijf je eerst in bij het onthaal. Vervolgens kan je je naar onze testeenheid begeven. Die bevindt zich in gebouw Y. Een verpleegkundige zal een test afnemen via een neuswisser.

Na de test mag je weer naar huis. Hier vind je meer info over het testresultaat.

Ervaar je na de test en in de aanloop naar de opname toch koorts, hoestbuien of andere symptomen? Neem dan contact op met je behandelend arts, via het nummer 016/20 92 09 of het secretariaat van de dienst.

 

Naar gebouw Y vertrekkend van het onthaal
Naar gebouw Y vertrekkend van het onthaal

Het resultaat van de test is gekend

 • Is de uitslag van de test negatief:
  Het ziekenhuis zal je hierover niet expliciet op de hoogte brengen. De opname zal gewoon doorgaan zoals gepland.
 • Is de uitslag van de test positief:
  Dan zal je gecontacteerd worden door je behandelend arts. Hij zal met jou bespreken of de opname uitgesteld wordt of door kan gaan. In dat laatste geval worden er extra veiligheidsmaatregelen getroffen en zal je tijdens je hospitalisatie verblijven op een covid-eenheid.
 • De dag van opname meld je je aan het onthaal. Hier word je via een warmtecamera getest op mogelijke koorts alvorens je verder wordt toegelaten in het ziekenhuis.

naar boven

2. BEREID JE ADMINISTRATIEF VOOR OP JE OPNAME

Een goede voorbereiding op je opname

 • Lees de voorwaarden van een kamerkeuze en de ereloonsupplementen verbonden aan het kamertype. Je kan hiervoor de onthaalbrochure raadplegen via  https://www.hhleuven.be/nl/patienten/opname-in-ons-ziekenhuis
 • Neem contact met je ziekenfonds en/of hospitalisatieverzekering. Bespreek met de verzekering je kamerkeuze en hun financiële tussenkomst hierbij.
 • Vraag je verzekering of je kan genieten van een derdebetalerssysteem. Dan betaalt de verzekering je factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis, waardoor je geen voorschot of eindfactuur moet betalen. In dit geval breng je je verzekering ook op de hoogte van je opname, anders is er geen tussenkomst voorzien.
 • Neem 2 dagen voor je opname contact met de opnamedienst via 016/209 359 om je kamerkeuze door te geven. De dag voor opname krijg je een definitieve kamer en dienst toegewezen.
 • De dag van je opname meld je je aan het onthaal waar je een opnameverklaring ondertekent die de voorgaande keuzes vermeldt en die de basis vormt voor je facturatie in het ziekenhuis. Je kan deze opnameverklaring hier raadplegen en reeds voorbereiden.

naar boven

3. WIE MOET JE VERWITTIGEN VAN JE OPNAME?

 • Familie
 • School
 • Werkgever
 • Huisarts
 • Ziekenfonds en verzekering
 • RVA indien je werkloos bent
 • Thuiszorgdiensten indien je hiervan reeds gebruik maakt

naar boven

4. JE BRENGT VOLGENDE INFORMATIE EN ZAKEN MEE DE DAG VAN OPNAME

 • Je ID-kaart, de kaart van je hospitalisatieverzekering en je betaalkaart.
 • Indien je opname het gevolg is van een arbeidsongeval breng je ook de gegevens van de werkgever mee en de gegevens van de polis ongevallenverzekering.
 • De gegevens van je huisarts worden genoteerd aan het onthaal.
 • Breng gegevens mee van een familielid die jij aanduidt als belangrijke andere persoon. Deze persoon kan het ziekenhuis contacteren om op de hoogte te blijven van je gezondheidstoestand..
 • Maak een overzicht van je thuismedicatie zodat er kan nagegaan worden of deze dient aangepast moet worden.
 • Check het lijstje op www.hhleuven.be/injekoffer om je persoonlijke spullen klaar te maken
 • Zorg voor het merken van persoonlijke hulpmiddelen (wandelstok, rollator…) die je strikt nodig hebt in het ziekenhuis. Andere waardevolle bezittingen laat je best thuis.
 • Je draagt bij je komst naar het ziekenhuis een mondmasker.
 • Begeleiders worden toegelaten bij kinderen, andersvaliden en bij patiënten die hun rechten zelf niet kunnen uitoefenen. De begeleider draagt dan eveneens een mondmasker.

naar boven

5. JE VERBLIJF IN HET ZIEKENHUIS

Je verblijf verloopt anders rekening houdend met de verpleegdienst waar je wordt opgenomen. Ook hiervoor vind je informatie op de website. De brochures per verpleegeenheid vind je via www.hhleuven.be/brochures
Bezoek is toegelaten onder specifieke voorwaarden. Meer informatie over de bezoekregeling vind je hier

naar boven

Wist je dat mynexuzhealth de snelste manier is om je testresultaat te kennen?

Van zodra het labo de uitslag van je test in het systeem heeft ingebracht, verschijnt het ook in je mynexuzhealth-account, in de rubriek “technische onderzoeken”.

Nog geen account of mynexuzhealth-app?

Raadpleeg www.mynexuzhealth.be voor meer info en registratiemogelijkheden.