Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Jouw patiëntendossier


Afschrift van je patiëntendossier

Je hebt als patiënt een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier.
Dit dossier bestaat uit het medisch dossier én het verpleegkundig dossier.

Je kan als patiënt inzage vragen in je medisch dossier. Je kan daarnaast ook een afschrift vragen van je medisch dossier of een deel er van. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.