COVID-19: alles weten over de huidige maatregelen in ons ziekenhuis? Klik hier.

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Jouw patiëntendossier


Gebruik en inzage

Artsen, verpleegkundigen en paramedici van al deze ziekenhuizen kunnen je dossier inkijken, enkel op voorwaarde dat ze direct bij je behandeling betrokken zijn en zolang hun betrokkenheid bij je behandeling duurt. Administratieve medewerkers hebben toegang tot een deel van je dossier voor de administratieve afhandeling.

Elk van deze personen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim en/of de discretieplicht. Door de manier van aanmelden om je dossier in te kijken is er een controle op hun rechten hiertoe. Vastgestelde misbruiken worden gesanctioneerd.

Ook personen die betrokken zijn bij de uitvoering van kwaliteitscontroles in kader van accreditatietrajecten en/of overheidsinspecties, kunnen je dossier inkijken, specifiek voor voorgenoemde doeleinden. In het decreet van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 15 juli 2016 wordt gemeld dat personen met een dergelijke opdracht inzage in en afschrift van patiëntengegevens kunnen nemen indien het verzamelen van anonieme gegevens voor hun onderzoek niet volstaat. Zij zijn wettelijk gebonden om je privacy te respecteren en het beroepsgeheim te beschermen. Indien je hieromtrent vragen of bedenkingen hebt, mag je dit steeds melden aan de medewerkers van het onthaal.

Zelf kan je je dossier natuurlijk ook raadplegen. Meer informatie hierover vind je hier.