COVID-19: alles weten over de huidige maatregelen in ons ziekenhuis? Klik hier.

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Jouw patiëntendossier


Jouw privacy

Via een strenge toegangscontrole wordt in elk aangesloten ziekenhuis bijgehouden wie wanneer welk deel van je dossier heeft ingekeken, aangevuld en/of bewerkt. Je kunt je behandelende zorgverleners de toegang tot je dossier niet ontzeggen, omdat dit dossier een essentieel onderdeel is van een multidisciplinaire, geïntegreerde, veilige en kwaliteitsvolle behandeling.

Ook indien je dossiergegevens in functie van je behandeling moeten worden gedeeld met zorgverstrekkers in een ander ziekenhuis is er een strenge beveiliging. Alleen zorgverstrekkers die bij je behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot je dossier voor de tijd dat je behandeling duurt. Dit wil zeggen dat als je niet in ziekenhuis X behandeld wordt, je gegevens daar ook niet kunnen worden geraadpleegd. Pas wanneer je behandeld wordt bij één van de nexuzhealth-partners is je dossier toegankelijk voor betrokken zorgverleners in dat ziekenhuis.