Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeval dat zich voordoet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de weg van of naar het werk.

Je werkgever verzekert je tegen dergelijke ongevallen bij een arbeidsongevallen-verzekeraar, die je schade - zoals medische kosten en loonverlies - zal vergoeden.

Word je behandeld in het ziekenhuis na een arbeidsongeval, dan is het van groot belang dat je dit vermeldt bij je inschrijving. Neem zeker ook volgende informatie mee:

  • De verzekeringsinformatie en het polisnummer van de verzekering van je werkgever;
  • De naam en het adres van je werkgever;
  • De datum en het uur waarop het ongeval zich voordeed.

Op die manier kunnen wij de factuur voor de behandeling naar de verzekeraar van je werkgever sturen.