Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Betalingsvoorwaarden

Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis.
Voor alle tussenkomsten krijg je een factuur thuis bezorgd.

Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 15 dagen na verzendingsdatum. In geval van een eerste aanmaning door het ziekenhuis is een bijkomende administratiekost van 5 euro verschuldigd. Bij het uitblijven van de betaling zal het verschuldigd bedrag worden verhoogd met een administratiekost van 15 euro, een schadebeding van 10%, verwijlintresten tegen de wettelijk bepaalde intrestvoet vanaf vervaldatum factuur en overgemaakt worden voor gerechtelijke invordering. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd. Voor vragen in verband met de facturatie kan je contact opnemen met de dienst facturatie.