Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Factuur


Apotheek (Farmaceutische kosten)

Deze kosten omvatten geneesmiddelen, maar ook implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen etc. Deze kosten zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt, afhankelijk van het ziekenfonds waarbij hij aangesloten is.

Farmaceutische en parafarmaceutische producten

Geneesmiddelen met tussenkomst ziekenfonds: (vergoedbare producten)

Voor de geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering tussenkomt betaal je per opname een vast forfait. Hierin zijn een groot aantal geneesmiddelen inbegrepen, die niet afzonderlijk worden gefactureerd. Dit forfait is volledig ten laste van jouw ziekenfonds. Het betreft geneesmiddelen, te betalen, ongeacht of en welke geneesmiddelen je werkelijk ingenomen hebt.

Geneesmiddelen zonder tussenkomst ziekenfonds: (niet-vergoedbare producten)

Hierbij staan de geneesmiddelen vermeld waarvoor er geen tegemoetkoming van het ziekenfonds is. De naam van het geneesmiddel, de gebruikte hoeveelheid en het bedrag ten laste van de patiënt zijn hierbij genoteerd. Het gaat bv. om pijnstillers, slaapmiddelen,... Je betaalt wat je verbruikt hebt.

Parafarmaceutische producten:

Hieronder verstaan we de producten die niet erkend zijn als geneeskrachtig, bv. babymelk. Doorgaans worden deze niet terugbetaald door het ziekenfonds.

Implantaten en prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

Ook hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen producten die wel of niet terugbetaald worden door je ziekenfonds. De kostprijs is afhankelijk van het type en de door de arts voorgeschreven materialen en producten. Vraag vóór operatie aan je arts wat de te verwachten kosten zijn.

Opgelet!

Heb je een akkoord van de adviserend geneesheer van je ziekenfonds voor bepaalde geneesmiddelen die je thuis neemt? Breng dit attest dan mee op het ogenblik van opname. Zo blijf je tijdens je opname recht hebben op de terugbetaling van deze geneesmiddelen door het ziekenfonds. Zonder dit attest, of een kopie ervan, moeten wij deze kosten aan jou factureren.