Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Factuur


Betaling

De afrekening van je behandeling en verblijf in het ziekenhuis wordt naar je thuisadres gestuurd, of, in geval van hospitalisatieverzekering met derdebetalersysteem, naar de verzekeringsinstantie. Bij opname betaal je een voorschot op je afrekening. Dit voorschot wordt bij de eindafrekening in mindering gebracht. In principe ontvang je, ten vroegste zes weken na je vertrek uit het ziekenhuis, slechts één factuur voor alle kosten van je opname. De factuur heeft zowel betrekking op de ziekenhuisdiensten als op de honoraria van de ziekenhuisgeneesheren voor onderzoeken en behandelingen. Het is mogelijk dat je voor laattijdig ingediende erelonen van de artsen of andere kosten, op een later tijdstip nog een bijkomende factuur ontvangt.