Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Factuur


Medische en paramedische honoraria (erelonen)

We maken een onderscheid tussen forfaitaire honoraria, honoraria en ereloonsupplementen.

Forfaitair honorarium

Een forfaitair honorarium is een vast bedrag dat de patiënt bij opname betaalt, ook al maakt hij geen gebruik van de desbetreffende dienst tijdens zijn verblijf.

Klinische biologie (voor labo onderzoeken), persoonlijk aandeel na tussenkomst ziekenfonds:

  • Gewoon verzekerden en hun personen ten laste: 7,44 euro
  • Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming: 0 euro

Medische beeldvorming (voor radiologie) , persoonlijk aandeel na tussenkomst ziekenfonds:

  • Gewoon verzekerden en hun personen ten laste: 6,20 euro
  • Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming: 1,98 euro

Medische wachtdienst

  • Dit bedrag is variabel en wordt volledig terugbetaald door je ziekenfonds

Honorarium

Een honorarium is een ereloon dat artsen en erkende zorgverleners aanrekenen voor de medische dienst die zij leveren. Een honorarium is wettelijk vastgelegd per ingreep. Een overzicht van de honoraria kan je vinden op de website van het riziv. Het grootste deel van de honoraria wordt meestal terugbetaald door het ziekenfonds. Het resterende bedrag dat je zelf moet betalen is het wettelijk persoonlijk aandeel, ook “remgeld” genoemd.

Ereloonsupplementen

Tenslotte zijn er nog de ereloonsupplementen. Dat zijn, zoals het woord zelf zegt, supplementen die door de zorgverstrekker (artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten en psychologen) bovenop het ereloon aangerekend kunnen worden. De spelregels daaromtrent zijn echter wel duidelijk. Een arts kan alleen een ereloonsupplement aanrekenen indien de patiënt op eigen verzoek op een eenpersoonskamer verblijft.

Deze ereloonsupplementen variëren tussen 50% en 150% van het oorspronkelijke basisbedrag van de prestatie tijdens een opname in het ziekenhuis. In uitzonderlijke gevallen bedraagt het ereloonsupplement meer dan 150%, maar dan brengt de arts je hiervan op voorhand op de hoogte.