Asfalteringswerken in de Naamsestraat: lees hier hoe je het ziekenhuis kan bereiken – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Factuur


Je factuur

Gemiddeld ontvang je de factuur in de maand volgend op je ontslag uit ons ziekenhuis. De opbouw hiervan volgt een wettelijk vastgelegd stramien. Die opbouw lichten we in dit hoofdstuk toe.

De factuur wordt ook aan jouw ziekenfonds bezorgd. Het ziekenfonds betaalt bepaalde bedragen terug, evenals je hospitalisatieverzekering, indien je hierbij aangesloten bent.
Jij betaalt dus de factuur met het remgeld (de persoonlijke tussenkomst van de patiënt) en eventuele supplementen die niet door het ziekenfonds gedekt zijn.

De kostenopbouw van de factuur bestaat steeds uit 5 onderdelen, die we in de volgende pagina’s graag toelichten.