Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Factuur


Verblijfskosten

De verblijfskosten hebben betrekking op het type kamer dat je koos, de duur van jouw verblijf en twee forfaitaire kosten.

Ongeacht de kamerkeuze, betaal je voor jouw verblijf en verzorging in het ziekenhuis per dag een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel, het remgeld op je verblijfskosten.

  Rechthebbende met voorkeurtarief Kind, persoon ten latse Langdurige werkloze (alleenstaand of gezinshoofd) en zijn persoon ten laste Rechthebbende met persoon ten laste en hun personen ten laste Andere rechthebbende
1ste dag € 8,04 /dag € 63,37 /dag € 63,37 /dag € 73,24 /dag € 73,24 /dag
Vanaf de 2de dag € 6,06 /dag € 6,06 /dag € 6,06 /dag € 15,93 /dag € 15,93 /dagg
Vanaf de 91ste dag € 6,06 /dag € 6,06 /dag € 6,06 /dag € 6,06 /dag € 15,93 /dag

Kamerkeuze:

In functie van je kamerkeuze kan er een kamersupplement aangerekend worden.
Dat gebeurt alleen indien je een individuele kamer koos en daar ook verbleef.
In dat geval betaal je volgend kamersupplement:

  • Voor een eenpersoonskamer: 70 € per dag
  • Uitz. materniteit: 95 € per dag

Koos je voor een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer, dan hoef je geen kamersupplement te betalen.

Wat als…
… je in een duurder kamertype verblijft (bvb. o.b.v. advies arts, organisatorische redenen, etc…), zonder dat je hier expliciet voor koos?
Dan wordt de kostprijs van de door jou gekozen kamer gehanteerd.

… je in een goedkoper kamertype verblijft en koos je voor een eenpersoonskamer?
Dan betaal je alleen de kostprijs voor het goedkoper kamertype.

Forfait geneesmiddelen:

Per dag in het ziekenhuis betaalt elke patiënt een vast bedrag van 0,62 euro voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Het wordt bij wet verplicht aangerekend ook al kreeg de patiënt geen geneesmiddelen toegediend. Dit bedrag wordt niet terugbetaald door je ziekenfonds.

Forfait medisch honorarium:

Dit bedrag heeft betrekking op verstrekkingen in de klinische biologie (labo-onderzoeken e.d.) en is volledig ten laste van jouw ziekenfonds.