Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Hospitalisatieverzekering

Word je binnenkort opgenomen in het ziekenhuis en bezit je een hospitalisatieverzekering?

Check dan zeker welke kosten (bvb. kamertype, medicatie, diverse kosten, …) deze polis concreet dekt, want de tegemoetkomingen kunnen verschillen.
Breng ook je kaart of lidnummer mee naar het onthaal bij je inschrijving.

Derdebetalersysteem ?

Indien je polis voorziet in een derdebetalersysteem, dan betaalt de verzekering je factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis, waardoor je geen voorschot of eindfactuur moet betalen.
In ons ziekenhuis hebben we samenwerkingsverbanden met verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Breng echter ook nog even zelf je verzekeraar op de hoogte van je opname. Dat is noodzakelijk aangezien de factuur alleen betaald wordt, indien je verzekeraar door jou op de hoogte gesteld werd van je opname.