Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Hospitalisatieverzekering

Word je binnenkort opgenomen in het ziekenhuis en bezit je een hospitalisatieverzekering?

Check dan zeker welke kosten (bvb. kamertype, medicatie, diverse kosten, …) deze polis concreet dekt, want de tegemoetkomingen kunnen verschillen.
Breng ook je kaart of lidnummer mee naar het onthaal bij je inschrijving.

Derdebetalersysteem ?

Indien je polis voorziet in een derdebetalersysteem, dan betaalt de verzekering je factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis, waardoor je geen voorschot of eindfactuur moet betalen.
In ons ziekenhuis hebben we samenwerkingsverbanden met verschillende verzekeringsmaatschappijen.
Breng echter ook zelf je verzekeraar op voorhand op de hoogte van je opname. 
Dat is noodzakelijk aangezien de factuur alleen betaald wordt, indien je verzekeraar door jou op de hoogte gesteld werd van je opname.

Wordt elke dagopname terugbetaald door de hospitalisatieverzekering?

Soms moet je voor een onderzoek, ingreep of behandeling naar het ziekenhuis en mag je diezelfde dag weer naar huis. Spreken we dan van een dagopname? Niet noodzakelijk, zelfs al lig je in het “daghospitaal”.

De reden daarvoor is de volgende: 
Voor (bijna) elke ingreep of behandeling die een arts uitvoert, is er door het RIZIV een nomenclatuurcode voorzien. Voor al deze nomenclatuur is er door de overheid bepaalt of het ziekenhuis hiervoor een verblijfskost mag aanrekenen. Het aanrekenen van een verblijfskost is dus afhankelijk van de codering die de arts geeft aan de ingreep.
Hospitalisatieverzekeringen aanvaarden enkel facturen met aanrekening van verblijfskosten. Als de ingreep van de arts dus niet voldoet aan de voorwaarden, dan zal het ziekenhuis de factuur alsnog naar de patiënt moeten sturen.

Indien je op voorhand wil weten of er een verblijfskost zal aangerekend worden voor een behandeling, ingreep of onderzoek in het daghospitaal, dan kan je best de code vragen aan de arts en dan bij de dienst facturatie navragen of hiervoor een verblijfskost zal aangerekend worden. Zonder deze code kunnen zowel het onthaal als de dienst facturatie nooit met zekerheid zeggen of er een verblijfskost zal zijn of niet die dan vervolgens door de hospitalisatieverzekering gedekt kan worden.