Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Kostenraming


Kostenraming: colonoscopie

Kostenraming aangaande hospitaalopname voor colonoscopie.
Verblijf in daghospitaal.
 

Patiënt met mutualiteit

  Gemeensch. Kamer 1-pers. Kamer Luxe (3)
Verblijfskost € 0,0 € 70,00
Geneesmiddelen incl. verzorgingsset € +/- 11,50 € +/- 11,50
Honoraria € 13,64 € 13,64
Supplementen(1) € 0,00 € 250,74
Diverse kosten(2) volgens gebruik volgens gebruik
TOTAAL(3) € 25,14 € 345,88

 


Patiënt met verhoogde tegemoetkoming (WIGW)

                                                   Gemeensch. Kamer 1-pers. Kamer
TOTAAL(3) € 11,00 € 322,00


 

Patiënt zonder ziekenfonds

                                                   Gemeensch. Kamer 1-pers. Kamer
TOTAAL(3) € 670,00 € 981,00

 

(1) Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot maximum 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. Hier werd rekening gehouden met het maximale ereloonsupplement van de artsen. (2) Dit zijn diensten en goederen zoals telefoon, …
(3) Deze raming werd opgemaakt op basis van gelijkaardige ingrepen in het verleden, zij behelzen enkel kosten die gepaard gaan met de betrokken ingreep. Kosten van eventuele consultaties/onderzoeken voor of na de ingreep werden niet ingecalculeerd. Verder werd deze raming gedaan onder voorbehoud van onze rechten en zonder enige erkentenis van onzentwege.