Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Kostenraming


Kostenraming: heupprothese

Kostenraming aangaande hospitaalopname voor heupprothese.
Gemiddelde ligduur = 7 dagen
 

Patiënt met mutualiteit

  Gemeensch. Kamer 1-pers. Kamer
Verblijfskost + forfaits € 168,82 € 588,82
Geneesmiddelen € 52,50 € 52,50
Implantaten en med. hulpmidd. € 469,97 € 469,97
Fysische geneesk. & med. beeldvorming € 21,28 € 21,28
Honoraria € 26,01 € 26,01
Supplementen(1) € 0,00 € 1.735,83
Diverse kosten(2) volgens gebruik volgens gebruik
TOTAAL(3) € 738,58 € 2.894,41

 


Patiënt met verhoogde tegemoetkoming (WIGW)

                                                   Gemeensch. Kamer 1-pers. Kamer
TOTAAL(3) € 573,00 € 2.799,00


 

Patiënt zonder ziekenfonds

                                                   Gemeensch. Kamer 1-pers. Kamer
TOTAAL(3) € 7.434,00 € 9.660,00

 

(1) Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot maximum 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. Hier werd rekening gehouden met het maximale ereloonsupplement van de artsen.
(2) Dit zijn diensten en goederen zoals telefoon, …
(3) Deze raming werd opgemaakt op basis van gelijkaardige ingrepen in het verleden, zij behelzen enkel kosten die gepaard gaan met de betrokken ingreep.
Kosten van eventuele consultaties/onderzoeken voor of na de ingreep werden niet ingecalculeerd.

Verder werd deze raming gedaan onder voorbehoud van onze rechten en zonder enige erkentenis van onzentwege.