Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Kostenraming


Kostenraming: keizersnede

Kostenraming aangaande hospitaalopname voor keizersnede.
Gemiddelde ligduur = 5 nachten

 

Patiënt met mutualiteit

  Gemeensch. Kamer 1-pers. Kamer Luxe (3)
Verblijfskost € 138,51 € 613,51
Geneesmiddelen incl. verzorgingsset € +/- 105 € +/- 105
Honoraria € 27,58 € 27,58
Supplementen(1) € 0,00 € 1.268,22 - € 2.036,90
Diverse kosten(2) volgens gebruik volgens gebruik
TOTAAL(4) € 271,09 € 2.014,31 - € 2.782,99

 


Patiënt met verhoogde tegemoetkoming (WIGW)

                                                   Gemeensch. Kamer 1-pers. Kamer
TOTAAL(3/4) € 134,73 € 1.877,95 - € 2.646,63


 

Patiënt zonder ziekenfonds

                                                   Gemeensch. Kamer 1-pers. Kamer
TOTAAL(3/4) € 3.491,59 € 6.515,94

 

(1) Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot maximum 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen.
(2) Dit zijn diensten en goederen zoals telefoon, …
(3) Overnachting en ontbijt voor de partner inbegrepen
(4) Deze raming werd opgemaakt op basis van gelijkaardige ingrepen in het verleden, zij behelzen enkel kosten die gepaard gaan met de betrokken ingreep. Kosten van eventuele consultaties/onderzoeken voor of na de ingreep werden niet ingecalculeerd. Verder werd deze raming gedaan onder voorbehoud van onze rechten en zonder enige erkentenis van onzentwege.