Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Kostenraming


Kostenraming: knieprothese

Kostenraming aangaande hospitaalopname voor knieprothese.
Gemiddelde ligduur = 7 dagen

Patiënt met mutualiteit

  Gemeensch. Kamer 1-pers. Kamer
Verblijfskost € 150,84 € 570,84
Geneesmiddelen € +/- 160 € +/- 160
Implantaten en med. hulpmidd. van € 525 tot € 1000 van € 525 tot € 1000
Honoraria € 60,51 € 60,51
Supplementen(1) € 0,00 € 1.711,79
Diverse kosten(2) volgens gebruik volgens gebruik
TOTAAL(3) van € 896,35 tot € 1.371,35 van € 3.028,135 tot € 3.503,14

 


Patiënt met verhoogde tegemoetkoming (WIGW)

                                                   Gemeensch. Kamer 1-pers. Kamer
TOTAAL(3) € 745,00 € 3.035,00


 

Patiënt zonder ziekenfonds

                                                   Gemeensch. Kamer 1-pers. Kamer
TOTAAL(3) € 8.161,00 € 10.451,00

 

(1) Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot maximum 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. Hier werd rekening gehouden met het maximale ereloonsupplement van de artsen.
(2) Dit zijn diensten en goederen zoals telefoon, …
(3) Deze raming werd opgemaakt op basis van gelijkaardige ingrepen in het verleden, zij behelzen enkel kosten die gepaard gaan met de betrokken ingreep.
Kosten van eventuele consultaties/onderzoeken voor of na de ingreep werden niet ingecalculeerd.

Verder werd deze raming gedaan onder voorbehoud van onze rechten en zonder enige erkentenis van onzentwege.