Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Kostenraming


Supplement radiologische onderzoeken

De radiologen in ons ziekenhuis zijn niet-geconventioneerd. Dit betekent dat zij de tariefafspraken niet volgen en supplementen kunnen aanrekenen voor hun dienstverlening. Meer informatie over het conventiestatuut van de artsen vind je hier.

Op alle radiologische onderzoeken (RX, CT, echografie) worden supplementen aangerekend. Deze bedragen ongeveer 10-15%, afhankelijk van het type onderzoek. Voor een prijsinschatting kan je extra info vragen aan de balie van de dienst radiologie.

Voor MRI onderzoeken wordt een vast tarief gebruikt. Omdat de overheid enkele jaren geleden besparingen doorvoerde in de gezondheidssector kwam de kwaliteit van de zorg in het gedrang. De meeste MRI-diensten in Vlaanderen gebruiken in afwachting van een nieuwe conventie, de oude tarieven. Ook de dienst radiologie van ons ziekenhuis wil deze goede zorgen aan zijn patiënten bieden. Daarom dient het verschil tussen beide tarieven door de patiënt zelf te worden betaald.  
Het MRI supplement bedraagt 40 euro voor MRI lidmaat, MRI van het hoofd, MRI  van hals, thorax of abdomen.
Bij gehospitaliseerde patiënten is de financiering van radiologische onderzoeken anders georganiseerd en zijn er alleen  supplementen voorzien bij verblijf in een éénpersoonskamer.