Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Opnameverklaring

Bij een dagopname of hospitalisatie word je gevraagd om een opnameverklaring te ondertekenen.
Dit wettelijk document bevat informatie over je kamerkeuze, de tarieven en persoonlijke bijdragen en de financiële voorwaarden.
De opnameverklaring wordt in tweevoud ingevuld. Het ene exemplaar is voor het ziekenhuis, het andere voor jou.
De opnameverklaring moet altijd door de patiënt ondertekend worden. Als de patiënt niet bekwaam is om dit zelf te doen, dan moet de wettelijke vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon ondertekenen. Zodra de patiënt zelf in staat is, kan hij een nieuwe opnameverklaring ondertekenen indien hij alsnog een andere keuze wil maken.