Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

De wet en jouw rechten


Welke rechten heb jij als patiënt?

Sinds de wet op de patiëntenrechten van 2002 zijn er enkele rechten concreet vastgelegd en beschreven. Je hebt recht op:

  1. kwaliteitsvolle dienstverlening
  2. vrije keuze van een beroepsbeoefenaar
  3. informatie
  4. om op basis van deze info al dan niet je toestemming te geven tot behandeling en zorg
  5. het vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen 
  6. inzage in en afschrift van je patiëntendossier
  7. bescherming van je persoonlijke levenssfeer
  8. adequate pijnbestrijding
  9. info over de verzekerings- en registratiestatus van de arts
  10. bemiddeling bij conflict of ongenoegen

Wens je meer informatie over één of meerdere van deze rechten, dan kan je hierover een brochure downloaden.

Handige documenten