Coronavirus: hier vind je alle informatie en richtlijnen met betrekking tot de coronapandemie – meer info

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Werking


Wat doet de ombudsdienst?

De ombuds/ bemiddelaar is een neutraal persoon die bemiddelt tussen partijen, zonder zelf een standpunt in te nemen. Zij luistert, helpt ervaringen te verwoorden, begeleidt een gesprek en ondersteunt met het zoeken van een vergelijk tussen partijen. Zij verwijst, indien nodig, ook naar andere instanties voor verdere informatie of hulp. In de downloads hieronder vind je het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst en een flowchart die het procesverloop bij het indienen van een klacht toelicht.