Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Mammografie


Mammografie in kader van bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker (‘screening’) in Vlaanderen is gratis voor alle vrouwen vanaf 50 jaar tot en met 69 jaar. Elke vrouw kan om de 2 jaar een mammografie (röntgenfoto van de borsten) laten nemen. Het onderzoek is volledig gratis als je bij een Belgisch ziekenfonds bent aangesloten. Je betaalt dus ook geen remgeld.
Hoe vroeger borstkanker ontdekt wordt, hoe groter de kans op volledige genezing.

Het doel van het bevolkingsonderzoek is de sterfte aan borstkanker te verlagen. Om dit te bereiken moeten zoveel mogelijk vrouwen uit de doelgroep deelnemen.

Betrouwbaar resultaat?

Een screeningsmammografie wordt altijd door 2, soms ook door 3 radiologen beoordeeld. De radiologen zoeken naar mogelijke afwijkingen, maar kijken ook naar de kwaliteit van de borstfoto’s.

Er zullen een aantal vrouwen zijn waarvan het resultaat van de screening een kwaadaardig letsel doet vermoeden. Als bijkomende onderzoeken later uitwijzen dat het geen kanker is, noemen we dit een ‘vals-positief’ resultaat. Deze vrouwen krijgen onnodige (dure) vervolgonderzoeken (radiologische onderzoeken, een biopsie, …) die extra onrust met zich meebrengen.

Helaas zijn er ook vrouwen die onterecht geen vervolgonderzoeken krijgen, we spreken dan van een ‘vals-negatief’ resultaat.

De test van een bevolkingsonderzoek moet betrouwbaar, weinig belastend, betaalbaar en zo weinig mogelijk ‘vals-positieve’ of ‘vals-negatieve’ resultaten opleveren. In de leeftijdsgroep 50-69jaar is de mammografie de meest geschikte test.

Meer details over het onderzoek vind je op de website van de Vlaamse overheid rond bevolkingsonderzoek via borstkanker.bevolkingsonderzoek.be

Indien je een brief ontving met een uitnodiging voor dit onderzoek en je de datum van deze afspraak wenst te wijzigen, kan je bellen naar ons secretariaat radiologie via het nummer: 016/20 92 42. Een medewerker zal  deze afspraak voor jou aanpassen.

Vergeet zeker niet je originele uitnodiging mee te brengen want deze geldt als voorschrift voor het onderzoek. Zijn er voorgaande mammografiëen uitgevoerd in een ander centrum? Gelieve de resultaten hiervan dan mee te brengen.