Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Mammografie


Verloop van het onderzoek

Mammografie is ook gebaseerd op de techniek van RX maar dan specifiek voor de borst onderzoeken. De borst wordt gepositioneerd op de fotografische plaat en dan voorzichtig gecomprimeerd. De compressie is soms wel vervelend, maar noodzakelijk aangezien dit in belangrijke mate de zichtbaarheid van de afwijkingen vergroot.

De verpleegkundige op mammografie is speciaal opgeleid voor het nemen van de mammografie. De dienst en volledige apparatuur op mammografie worden op regelmatige basis gecontroleerd om zo een goede kwaliteit te blijven garanderen.

De mammografie in kader van het bevolkingsonderzoek wordt na een eerste lezing door één van onze radiologen doorgestuurd naar het LUCK waar al deze mammografieën een tweede lezing krijgen door een andere radioloog. Dit definitieve verslag wordt na enkele weken dan doorgestuurd naar de aanvragende geneesheer alsook naar de patiënt. Indien nodig kunnen bijkomende onderzoeken aangevraagd worden.