Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Group Care 1000

We zetten samen met Expertisecentrum De Bakermat in op de begeleiding van kwetsbare zwangere vrouwen. In dit kader worden groepsessies georganiseerd die kaderen in het Group Care 1000 project, een nieuwe zorgvorm waarbij professionals zwangere moeders bijstaan en begeleiden.

Via groepszorg gaan we in dialoog over medische en psycho-sociale opvolging maar begeleiden we ook bij praktische aangelegenheden zoals het aanvragen van kraamgeld, kraamhulp, op zoek gaan naar een onthaalmoeder/créche...

Door het delen van en leren uit ervaringen willen we kennis verstrekken en (zelf)vertrouwen versterken van een groep vrouwen die daar net iets meer nood aan heeft. Moderatie en begeleiding gebeuren door experten vanuit onze kraamkliniek en Expertisecentrum De Bakermat.

Wat is Group Care?

Het Group Care concept is gebaseerd op het prenataal groepsmodel 'Centering Pregnancy', ontwikkeld in de Verenigde Staten door Sharon Schindler. Via de groepsessies, gebaseerd op het Centering Pregnancy-model streven we naar positieve effecten op zwangerschapsuitkomsten, gezondheidsvaardigheden, kennis, voorbereiding op de bevalling en het gezondheidsgedrag. Dat doen we door in groep aan de slag te gaan over uiteenlopende thema’s binnen de zwangerschap.

Tot wie richten we ons via de Group Care sessies?

Onze sessies zijn specifiek gericht op kwetsbare zwangere vrouwen. Onderzoek wijst uit dat deze groep vaak weinig, geen of te laat prenatale zorg wordt aangeboden. Hierdoor lopen zij hogere risico’s op ongunstige zwangerschapsuitkomsten.

Hoe verlopen de Group Care sessies?

Deze sessies vormen een aanvulling op de zwangerschapsopvolging door de huisarts en de gynaecoloog. De eerste sessie wordt voorafgegaan door een gesprek met een vroedvrouw van het Group Care-team, thuis bij de zwangere vrouw. Vervolgens starten de sessies in groep. Elke sessie wordt begeleid door twee zorgverleners (vanuit ons ziekenhuis en Expertisecentrum De Bakermat) aan groepen van vijf tot tien vrouwen met een vergelijkbare zwangerschapsduur.

De groepen ontmoeten elkaar 6 keer tijdens de zwangerschap en 1 keer na de bevalling. Elke sessie duurt ongeveer 120 minuten. Om die reden adviseren we een aanmelding voor de groepsessies zo vroeg mogelijk in de zwangerschap. Als er geen groepsessie beschikbaar is in de taal van de moeder en/of indien de voorziene bevallingsdatum niet overeenstemt met deze van de geplande groepsessies, dan zal een individueel traject voorgesteld worden, waardoor alsnog noodzakelijke ondersteuning op maat geboden kan worden.

Locatie groepsessies:
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven,
Naamsestraat 105, Gebouw Z.

Meer informatie via:
De bakermat via 016/20 77 40
HHLeuven via 016/20 96 62
E-mail: team.groupcare@hhleuven.be

Kostprijs:
De Group Care sessies zijn gratis. Een patiënt aanmelden kan via dit formulier.

Aanmeldingformulier voor Group Care

Gegevens verwijzer die aanmelding doet
Gegevens van de patiënt
Bevestiging informatieverschaffing *