Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Mondmaskers niet langer verplicht op de meeste plaatsen in ons ziekenhuis. Lees hier meer.

Wat is er anders omwille van Covid-19?

Ons ziekenhuis wil veilige zorg bieden voor iedereen. Daarom passen we tijdens deze covid-pandemie aangepaste maatregels toe. 

Hieronder vind je de laatste updates van onze richtlijnen.

 • Mondmaskerdracht

  Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht als je als bezoeker of patiënt naar ons ziekenhuis komt. 

  Wel vragen we je een masker te dragen 

  • wanneer je verkoudheidsklachten hebt;
  • op de dienst spoedgevallen, neonatologie, intensieve zorgen en oncologie;
  • als je/de patiënt die je bezoekt een verminderde afweer hebt/heeft.

  Als je graag een masker blijft dragen, dan kan je er steeds een vragen aan een medewerker van het onthaal of op de afdeling waar je je bevindt.

  Afdrukken
 • Raadplegingen

  1. Voor je raadpleging

  Een raadpleging dient steeds gepland te worden via de afsprakendienst, online via mynexuzhealth of via het secretariaat van de dienst waar je je afspraak wil boeken.

  Heb je dringende hulp nodig? Ga dan naar de dienst spoedgevallen.

  In het kader van de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vragen we je de dag voor de afspraak contact op te nemen met het onthaal als je:

  • verkoudheidsklachten ervaart (hoesten of benauwdheid) al dan niet met koorts; 
  • recent nauw contact had met een bevestigd geval van covid-19.

  Dat kan via het nummer 016 20 92 09. We bekijken samen of je afspraak al dan niet kan doorgaan.

  2. Naar het onthaal

  • Om je correct en veilig te kunnen ontvangen, nemen we enkele veiligheidsmaatregelen bij inschrijving in acht. Meld je op de dag van de afspraak 20 minuten vóór de start van je raadpleging bij het onthaal.
  • Ontsmet je handen bij het betreden van het onthaal. 
  • Een mondmasker dragen is niet langer verplicht. We vragen je wel een masker te dragen bij verkoudheidsklachten. 
  • Onze onthaalmedewerkers ontvangen je van achter een plexi-scherm om maximaal ieders veiligheid te waarborgen. 

  3. In de wachtruimte

  • Neem plaats in de wachtzaal enkele minuten voor de start van je raadpleging. Op die manier voorkomen we dat er teveel personen zich tezamen in dezelfde ruimte bevinden. 
  • We voorzien voldoende afstand tussen de stoelen. Respecteer deze afstand mee door geen stoelen te verplaatsen en geen aanduidingen op de stoelen te verwijderen.
  • De wachtruimtes krijgen op zeer regelmatige basis een grondige poetsbeurt. Ook de stoelen worden gedesinfecteerd.

  4. Tijdens de raadpleging

  • Alle materialen (stethoscopen, onderzoekstafels en – apparatuur….) die de arts gebruikt, worden na elk patiëntencontact gereinigd.

  Als we samen deze maatregelen volgen, zorgen wij voor jouw veilige en verantwoorde zorg. Jij helpt op jouw beurt onze artsen en ziekenhuismedewerkers gezond te houden. Onze oprechte dank voor je begrip en medewerking.

  Afdrukken
 • Opname

  1. Covid-testing

  Wanneer word je getest?

  Patiënten worden getest als 

  • Ze symptomen vertonen
  • Bij opname als ze 75+ zijn, als ze mogelijks op de dienst intensieve zorgen terecht komen, als ze immuungecompromitteerd zijn of als ze oncologische patiënt zijn

  Praktisch

  De pre-opname test vindt plaats 2 dagen voor je geplande opname. Is je opname op een maandag gepland, dan kom je de vrijdag voordien naar het ziekenhuis. Schrijf je eerst in bij het onthaal. Daar zal je doorverwezen worden naar het labo waar je test wordt afgenomen.

  Na de test mag je weer naar huis.

  Wist je dat mynexuzhealth de snelste manier is om je testresultaat te kennen?
  Van zodra het labo de uitslag van je test in het systeem heeft ingebracht, verschijnt het ook in je mynexuzhealth-account, in de rubriek “technische onderzoeken”. Nog geen account of mynexuzhealth-app? Raadpleeg www.mynexuzhealth.be voor meer info en registratiemogelijkheden.

  Ervaar je na de test en in de aanloop naar de opname toch koorts, hoestbuien of andere symptomen? Neem dan contact op met je behandelend arts, via het nummer 016/20 92 09 of het secretariaat van de dienst.

  Het resultaat van de test is gekend

  • De test is negatief: het ziekenhuis zal je hierover niet expliciet op de hoogte brengen. Je opname zal gewoon doorgaan zoals gepland. 
  • De test is positief: je behandelend arts zal je contacteren. Hij zal met jou bespreken of de opname uitgesteld wordt of door moet gaan. In dat laatste geval worden er extra veiligheidsmaatregelen getroffen en zal je tijdens je hospitalisatie verblijven op een covid-eenheid.
  • De dag van opname meld je je aan het onthaal

  Voor meer algemene informatie over je opname, kan je hier terecht.

  Afdrukken
 • Covid-test

  Alle informatie over covid-testen in ons ziekenhuis, vind je hier.

  Afdrukken