Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Wat is er anders omwille van Covid-19?

Ons ziekenhuis wil veilige zorg bieden voor iedereen. Daarom passen we tijdens deze covid-pandemie aangepaste maatregels toe. 

Hieronder vind je de laatste updates van onze richtlijnen.

 • Raadplegingen

  1. Voor je raadpleging

  Een raadpleging dient steeds gepland te worden via de afsprakendienst, online via mynexuzhealth of via het secretariaat van de dienst waar je je afspraak wil boeken.

  Heb je dringende hulp nodig? Ga dan naar de dienst spoedgevallen.

  In het kader van de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vragen we je de dag voor de afspraak contact op te nemen met het onthaal als je:

  • verkoudheidsklachten ervaart (hoesten of benauwdheid) al dan niet met koorts; 
  • recent nauw contact had met een bevestigd geval van covid-19.

  Dat kan via het nummer 016 20 92 09. We bekijken samen of je afspraak al dan niet kan doorgaan.

  2. Naar het onthaal

  • Om je correct en veilig te kunnen ontvangen, nemen we enkele veiligheidsmaatregelen bij inschrijving in acht. Meld je op de dag van de afspraak 20 minuten vóór de start van je raadpleging bij het onthaal.
  • Ontsmet je handen bij het betreden van het onthaal. 
  • Draag een mondmasker tijdens het volledige verloop van je afspraak, van inschrijving tot en met raadpleging en terugkeer. 
  • Onze onthaalmedewerkers ontvangen je van achter een plexi-scherm om maximaal ieders veiligheid te waarborgen. 

  3. In de wachtruimte

  • Neem plaats in de wachtzaal enkele minuten voor de start van je raadpleging. Op die manier voorkomen we dat er teveel personen zich tezamen in dezelfde ruimte bevinden. 
  • We voorzien voldoende afstand tussen de stoelen. Respecteer deze afstand mee door geen stoelen te verplaatsen en geen aanduidingen op de stoelen te verwijderen.
  • De wachtruimtes krijgen op zeer regelmatige basis een grondige poetsbeurt. Ook de stoelen worden gedesinfecteerd.

  4. Tijdens de raadpleging

  • Alle materialen (stethoscopen, onderzoekstafels en – apparatuur….) die de arts gebruikt, worden na elk patiëntencontact gereinigd.

  Als we samen deze maatregelen volgen, zorgen wij voor jouw veilige en verantwoorde zorg. Jij helpt op jouw beurt onze artsen en ziekenhuismedewerkers gezond te houden. Onze oprechte dank voor je begrip en medewerking.

  Afdrukken
 • Opname

  1. Covid-testing

  Wanneer word je getest?

  Patiënten worden getest als 

  • Ze symptomen vertonen
  • Bij opname als ze 75+ zijn, als ze mogelijks op de dienst intensieve zorgen terecht komen, als ze immuungecompromitteerd zijn of als ze oncologische patiënt zijn

  Praktisch

  De pre-opname test vindt plaats 2 dagen voor je geplande opname. Is je opname op een maandag gepland, dan kom je de vrijdag voordien naar het ziekenhuis. Schrijf je eerst in bij het onthaal. Daar zal je doorverwezen worden naar het labo waar je test wordt afgenomen.

  Na de test mag je weer naar huis.

  Wist je dat mynexuzhealth de snelste manier is om je testresultaat te kennen?
  Van zodra het labo de uitslag van je test in het systeem heeft ingebracht, verschijnt het ook in je mynexuzhealth-account, in de rubriek “technische onderzoeken”. Nog geen account of mynexuzhealth-app? Raadpleeg www.mynexuzhealth.be voor meer info en registratiemogelijkheden.

  Ervaar je na de test en in de aanloop naar de opname toch koorts, hoestbuien of andere symptomen? Neem dan contact op met je behandelend arts, via het nummer 016/20 92 09 of het secretariaat van de dienst.

  Het resultaat van de test is gekend

  • De test is negatief: het ziekenhuis zal je hierover niet expliciet op de hoogte brengen. Je opname zal gewoon doorgaan zoals gepland. 
  • De test is positief: je behandelend arts zal je contacteren. Hij zal met jou bespreken of de opname uitgesteld wordt of door moet gaan. In dat laatste geval worden er extra veiligheidsmaatregelen getroffen en zal je tijdens je hospitalisatie verblijven op een covid-eenheid.
  • De dag van opname meld je je aan het onthaal

  Voor meer algemene informatie over je opname, kan je hier terecht.

  Afdrukken
 • Bezoek

  Bezoekersregeling

  Bezoekers zijn dagelijks welkom tussen 16u00 en 19u00. Patiënten mogen steeds maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen. Er is geen limiet op het aantal bezoekers per dag en op bezoeksduur.

  De bezoeker respecteert de maatregelen maximaal. Houd je masker op tijdens de volledige duur van je bezoek, zeker ook in de patiëntenkamer.

  Deze eenheden hebben een specifieke bezoekregeling:

  • IZ, daghospitaal, palliatieve zorgen: maken afspraken met bezoekers;
  • Materniteit: volgt dezelfde regels als de andere afdelingen behalve dat de partner altijd welkom is;
  • Pediatrie: enkel de ouders (of grootouders) zijn toegelaten omwille van andere infecties die de ronde doen bij kinderen;
  • Spoed: hier is nooit bezoek toegelaten. Enkel voor wettelijke uitzonderingen (kinderen, andersvaliden, mensen met verlengde minderjarigheid en wilsonbekwame mensen) wordt een begeleider toegelaten.

  Afspraken met bezoekers

  We vragen je met aandrang alleen op bezoek te komen als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Je bent niet ziek of hebt geen symptomen die kunnen wijzen op ziek zijn
  • Er is thuis niemand in quarantaine
  • Draag je eigen mondmasker zonder ventiel
  • Respecteer social distancing t.a.v. patiënt, medewerkers en andere bezoekers
  • Was je handen voor je de kamer betreedt en gebruik in de kamer alcoholgel, doe hetzelfde bij het verlaten van de kamer
  • Het cafetaria is alleen toegankelijk voor personeelsleden
  • Vermijd onnodig verkeer in de gangen en andere publieke ruimten

  Maak afspraken met de verpleegkundigen van de betrokken verpleegeenheid als:

  • De patiënt niet in de mogelijkheid is om zijn bezoek zelf te organiseren
  • Je meent een uitzondering nodig te hebben in deze bezoekersregeling
  • In samenspraak met de verpleegkundige en behandelende arts zal nagegaan worden of een afwijking van de regeling aangewezen is
  • Je een arts wenst te spreken om de medische toestand van de patiënt te overlopen
  • Je een gesprek met de patiënt wenst via telefoon of tablet

  Vragen per telefoon

  De verpleegeenheden zijn telefonisch bereikbaar tussen 11u00 en 12u00, en tussen 14u30 en 15u30 voor vragen van naasten. We vragen je deze uren te respecteren teneinde onze medewerkers de mogelijkheid te bieden hun tijd zo optimaal mogelijk te besteden aan de zorg voor onze patiënten. Een overzicht van de telefoonnummers vind je hieronder:

  • Geriatrie B2: 016 20 93 54
  • Geriatrie / revalidatie O2: 016 20 91 54
  • Intensieve zorgen S4: 016 20 92 06
  • Inwendig / oncologisch daghospitaal S3: 016 20 98 83
  • Materniteit / gynaecologie O4: 016 20 92 88
  • Neonatologie O5: 016 92 93
  • Neurologie / Revalidatie / Stroke Unit O3: 016 20 93 57
  • Palliatieve zorgeenheid M4: 016 20 98 07
  • Pediatrie B3: 016 20 92 35
  • Verpleegeenheid A3 (weekhospitaal): 016 20 92 57
  • Verpleegeenheid inwendige geneeskunde / geriatrie A4: 016 20 92 56
  • Verpleegeenheid cardiologie / geriatrie B4: 016 20 99 55
  • Verpleegeenheid A6: 016 20 93 11
  Afdrukken
 • Begeleiden van een patiënt voor raadpleging

  Begeleiders worden toegelaten bij een raadpleging van een patiënt. We gaan hierbij uit van maximaal 1 begeleider per patiënt. 

  Uitzonderingen op deze regeling zijn:

  • Ouders bij consultatie van een kind: 2 ouders zijn toegelaten, geen broers of zusjes of andere familieleden.
  • Op onze spoedafdeling worden er geen begeleiders toegelaten, tenzij bij kinderen, patiënten met verlengde minderjarigheid, andersvaliden, wilsonbekwame patiënten en bij complicaties tijdens de zwangerschap.

  Deze maatregel is organisatorisch van aard en heeft te maken met het maximaal beschermen van patiënten en zorgpersoneel. Wij rekenen op je begrip voor deze maatregelen en vragen om hieromtrent geen discussie aan te gaan met het zorgpersoneel.

  Afdrukken
 • Covid-test

  Alle informatie over covid-testen in ons ziekenhuis, vind je hier.

  Afdrukken