Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Begeleiden van een patiënt voor raadpleging

Begeleiders worden toegelaten bij een raadpleging van een patiënt. We gaan hierbij uit van maximaal 1 begeleider per patiënt. 

Uitzonderingen op deze regeling zijn:

  • Ouders bij consultatie van een kind: 2 ouders zijn toegelaten, geen broers of zusjes of andere familieleden.
  • Op onze spoedafdeling worden er geen begeleiders toegelaten, tenzij bij kinderen, patiënten met verlengde minderjarigheid, andersvaliden, wilsonbekwame patiënten en bij complicaties tijdens de zwangerschap.

Deze maatregel is organisatorisch van aard en heeft te maken met het maximaal beschermen van patiënten en zorgpersoneel. Wij rekenen op je begrip voor deze maatregelen en vragen om hieromtrent geen discussie aan te gaan met het zorgpersoneel.